پلیس شهر فرگوسن برای متفرق کردن تظاهرکنندگان خشمگین که در اعتراض به رای هیئت منصفه عالی درباره افسر پلیس قاتل مایکل نوجوان سیاهپوست ساکن این شهر ، به خیابان ها آمده بودند به شلیک نارنجک های دودزا و استفاده از اسپری فلفل متوسل شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com