پلیس شهر فرگوسن برای متفرق کردن تظاهرکنندگان خشمگین که در اعتراض به رای هیئت منصفه عالی درباره افسر پلیس قاتل مایکل نوجوان سیاهپوست ساکن این شهر ، به خیابان ها آمده بودند به شلیک نارنجک های دودزا و استفاده از اسپری فلفل متوسل شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)