گیلا از خطری که جان او را تهدید میکند آگاه است. او گفت: هیچ فرقی بین
خون من و دیگران وجود ندارد. دولت افراطی اسلامی در واقع برای همه دنیا
خطرناک است

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)