محسن امیراصلانی زنجانی، زندانی عقیدتی که از سال ۱۳۸۵ در زندان بود، سحرگاه روز چهارشنبه، دوم مهرماه در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شد. این حکم که دو بار لغو شده بود سرانجام با تایید رئیس قوه قضائیه اجرا شد. جان انسانها چه راحت تو ایران گرفته میشود, در جا معه دیکتاتوری قلمهای که به تملق نمینویسند ,در دستها شکسته میشود, وصدایی که به چاپلوسی نمی پردازد در گلو خفه میشود ؛به اتهام «توهین به حضرت یونس»؛ واقعا چه کسی می تواند باورداشته باشد که حق زندگی از یک انسان به همین راحتی با چنین اتهامی گرفته شود؟
خنده داراست من راو خیلی از دوستانم را که دین خود را تغییر داده اند مرتد مینامند چون از اسلام خارج شده ام و به مسیحیت رو اورده ام در دین مسیحیت جایی برای خشونت وجود ندارد دینیست که خدایش از محبت سخن میگوید و مثل دین اسلام نمی باشد که خدایش فقط مجازات میکند ولی در اسلام به خاطر عقیده ات و دینت جانت را میگیرن تنها چیزی که در دین اسلام ارزش ندارد جان انسانهاست .متاسفانه در ایران زیادن افرادی مثل محسن امیراصلانی زنجانی که به خاطرمتفاوت فکر کردنشان جانشان به راحتی گرفته میشود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)