یکی از بزرگترین اسباب خشونت مضطرب ومحروم نمودن طبقات محروم جامعه از آزادی هایی است که به حیث یک انسان باید به آنها داده شود می باشد .
اولین راهکاری که در هر زمان استعمارگران برای پیشبرد اهداف شوم در مناطق مستعمره خود دنبال می کنند وآن را موثرترین علل پیروزی خود می دانند محروم نمودن اقوام از نظر اقتصادی و علمی و استفاده غلط از ذرایع ابلاغ می باشد .
در قرن چهاردهم وقتی استعمارگران اروپایی تصمیم بر استعمار کشورهای اسلامی گرفتند اولین کاری که بعد از جنگ های صلیبی انجام دادند بدست گرفتن اقتصاد ممالک اسلامی بود وبرای این هدف کمپانی های تجاری در مناطق آسیایی از قبیل هندوستان تشکیل دادند وبعد از بدست گرفتن اقتصاد این ممالک با حمله ای سراسری به اکثر ممالک زرخیز حمله نمودند .
و امروزه ایران در مناطق سنی نشین و بلوچستان از همان نقشه روباه کثیف یعنی بریتانیا استفاده می نماید و مدت طولانی است که با استعمار درآوردن اقتصاد جامعه توسط سپاه پاسداران کوشش می کند که نبض اقتصاد در دست آنها بوده ومردم بلوچستان را حتی از قدرت در آوردن نان خشک هم محروم نمایند تا بتوانند به اهداف شوم خود برسند و از سوئی دیگر محروم نمودن اقوام از تعلیم وتعلم برای این هدف تا که از حقوق خود آشنائی نداشته باشند .چون کسانی که شعور علمی داشته باشند برای آزادی از بحران های اقتصادی و علمی تلاش می کنند . لذا حکومت استعمارگر آخوندی طوری در بلوچستان کار می کند که اولا نبض اقتصاد را توسط سپاه کنترل نماید و از طرفی دیگر مردم را از نظر علمی محروم نگه دارد تا نتوانند از حقوق خود دفاع نمایند .
یعنی شعور سیاسی و علمی را تمام می نماید تا اقوام حتی فکر حقوق را نمایند . واز طرفی سی و پنج سال است با در دست گرفتن ذرایع ابلاغ از روز نامه گرفته تا صدا وسیما از اقوام چهره هایی سیاه به نمایش می گذارند تا برای همیشه اقوام وملل از نظر اقتصادی فلج شده وشعور درخواست حقوق خود را نداشته باشند واز طرفی از طریق صداوسیما بعنوان تروریسم وقاچاقچی معرفی شوند تا اگر چنانچه سازمان های حقوق بشری وبین المللی هم از این خباثت ها و فلج نمودن اقوام با خبر شوند دلیلی برای این جنایات خود داشته باشند .
و تا زمانی که حکومت تروریست ایران این اهداف را در مناطق اقلیت های قومی و مذهبی دنبال می کند مبارزات جوانان بلوچ خاتمه نمی یابد بلکه روز بروز قدرتمند تر شده و تارهای این عنکبوت سیاه را روزی از دیوار کشورمان ایران پاک خواهند نمود .
به امید روزی که کشور عزیز مان ایران از دست ناپاک این جادوگران سیاه خارج شده وتمام اقوام وملت های ایران با امنیت کامل ودر صلحی پایدار در کنار هم زندگی نمایند
محمد سعید ترکمان زهی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)