تظاهرات مجازی بین المللی با خواست پایان عملیات نظامی و درگیری در غزه و اسراییل

#Occupy4Peace digital worldwide demonstration for an end of hostilities in Gaza
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و دو سازمان عضو آن در اسراییل و سرزمین های اشغالی فلسطین، الحق (Al-Haq) و کمیته عمومی ضد شکنجه در اسراییل (PCATI)، تصمیم گرفته اند از اشغال برای صلح (Occupy4Peace#)، اولین تظاهرات مجازی بین المللی برای غزه، پشتیبانی کنند: http://occupy4peace.org. برای گسترش پهنه تاثیر این تظاهرات به شما نیاز داریم!

این تظاهرات به تمام مردم در سراسر جهان امکان پیوستن به درخواست پایان عملیات نظامی موسوم به «لبه حفاظتی» و درگیری اسراییل ـ غزه را می دهد. این حرکت را سه تن از کسانی به راه انداخته اند که از ناتوانی جامعه بین المللی در پایان دادن به درگیری و حفاظت از جان غیرنظامیان خسته شده بودند. آنها با کمک آژانس NOUS نقشه ای از جهان را در اینترنت قرار داده اند تا تمام امضاکنندگان بتوانند به صورت نمادین فضای عمومی را بر روی آن اشغال کنند.

ما تمام فعالان صلح را فرا می خوانیم به این تظاهرات مجازی بپیوندند و:

  • خواهان حافظت از غیرنظامیان و پایان یافتن درگیری ها در غزه و اسراییل شوند؛
  • خواهان آتش بس و پایان یافتن عملیات لبه حفاظتی شوند؛
  • از احترام حقوق بشردوستانه و حقوق بشر حمایت کنند؛
  • خواهان پایان یافتن محاصره و اشغال غزه و دستیابی به توافق صلح در درگیری اسراییل ـ فلسطین شوند.
چگونه می توان مشارکت کرد؟

به وبگاه http://occupy4peace.org بروید. در این وبگاه دو راه برای مشارکت پیش رو دارید:

  • از طریق توییتر، با استفاده از هشتگ occupy4peace# مکان جغرافیایی خود را فعال کنید؛ یا
  • مستقیم از طریق همین وبگاه جای خودتان را روی نقشه جهان مشخص کنید.

این وبگاه به زبان های انگلیسی، عربی و فرانسوی است.

چگونه می توانید به گسترش پوشش رسانه ای این تظاهرات بین المللی کمک کنید؟ 

به کمک شما برای گسترش پهنه این تظاهرات نیاز داریم. سه راه برای این کار وجود دارد:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)