در ویدیویى که در شبکه اجتماعى موجود است ایت الله احمد مجتهدى تهرانى مؤسس حوزه علیه تهران و معلم اخلاق!با لودگى ادعا مى کند که بنا به احادیث؛زبان جهنم تورکى است،و ادامه مى دهد که این مسله را وقتى ایت الله کنى در مجلسى گفته،یک تورکى بلند شده و سر وصدا راه انداخته(نشان از این دارد که ایشان حساسیت زا بودن این مسله را مى داند) و البته توضیح اقاى کنى را اضافه کرده است که؛نه اینکه تورکها به جهنم مى روند،بلکه هر کس به جهنم رفت زبانش تورکى مى شود، و خود این نظر را تایید مى کند.
البته درست یا نادرست بودن یا جعلى بودن این روایت لااقل اهمیتى براى من ندارد،اما در روایت اصلى زبان جهنم مجوس است،که اقایان براى پنهان کردن عقده حقارت،زبان تورکى را جاعلانه جاى کلمه مجوس قالب مى کنند،البته فاشیسم فارس از جعل حدیث زیاد استفاده مى کند،حدیث معروف اگر علم در ثریا باشد مردانى از فارس به ان دست خواهند یافت ،خود یکى از این جعلیات معروف مى باشد،البته ورود در این حوزه نه در حوصله و نه در تخصص من است،ولى این مسله روشن است که فاشیسم فارس همیشه از فتواى ارتجاع شیعه براى سرکوب ملیتهاى غیر فارس و غیر شیعه نهایت استفاده را کرده است،و بسختى مى توان گفت که اگر فاشیسم ایران متشکل از دو بال باشد یکسویش در قم ارتجاع مذهبى مى باشد و سوى دیگرش فاناتیسم باستانگراى فارس مى باشد،در تورق تاریخ معاصر اتحاد این دو را در مقابل حقوق انسانى خلقهاى غیر فارس براحتى مى توان مشاهد کرد،فاشیسم فارس هر جا احساس خطر کرده است ارتجاع قم را به یارى طلبیده و جالب اینکه اینها حتى فاشیسم فارس را به سبعیت و وحشى گرى بیشتر تحریک کرده اند،بطور مثال ایت الله بروجردى بعنوان مرجعى که مدافع جدا بودن سیاست از دین بوده،اصولا نباید دخالتى در سیاست مى کرد،ولى ایت الله بروجردى قبل از حمله ارتش شاهنشاهى به اذربایجان به خواسته البته پنهانى قوام السلطنه فتوایى به این مضمون صادر کرد؛
؛در اذربایجان که تحت اشغال بیگانه گرایان و کمونیستهاى ضد دین است انتخابات نباید انجام شود؛
او حتى پا را فراتر مى نهد و هشدار مى دهد که اگر دولت در دفع خطر توده اى ها و دموکرات (فرقه دموکرات اذربایجان و کوردستان) از مقدرات کشور و استانهاى غربى اهمال کند علیه دولت نیز فتوا خواهد داد.
البته این نکته را باید خاطر نشان کرد که بخاطر ذات وابستگى و اتحاد فاشیسم فارس و ارتجاع اسلامى،این فتوا با همفکرى و هماهنگى شاه سابق و قوام انجام مى شد تا ارتش و قوام حمله به اذربایجان و کوردستان را خواست ملت و خود را مجبور به انجام این را بنمایانند،مهدى حایرى یزدى در کتاب خاطرات خودش اورده است؛در مسله اذربایجان،قوام السلطنه به ایشان (بروجردى) پیغام داده که الان چون در کار انتخابات اذربایجان مسله است….احتیاج است که شما(بروجردى)انتخابات را تحریم کنید…این یعنى اذربایجان در اشغال است.
و بهمین خاطر بود که ایت الله محمود طالقانى که بعدها مخالف شاه شد و البته در میان ساده اندیشان مذهبى به طرفدارى از دموکراسى و ازادى مشهور شد،براى تهیج و روحیه دادن به ارتش در حمله به اذربایجان همراه ارتش وارد اذربایجان شد،و کسى بعدها از شیخ محمود طالقانى نپرسید که روحیه و تهیج براى چه؟براى سبعیت و جنایات بیشتر!براى تجاوز و قتل هاى غیر قانونى،اینکه ایت الله بروجردى و ایت الله طالقانى نقش مستقیمى در قتل و جنایات شاه داشتند قابل کتمان نیست ولى این بیشتر نه نقش شخص که بیشتر نقش جایگاه مذهبى ارتجاع است،این بیشتر ارتجاع مذهبى قم است که در مقابل ظلم و ستم و علیه غیر فارسها و غیر شیعه ها با سکوتش مهر تایید مى زند،و وقتى صدایى به اعتراض برخاست به بهانه در خطر افتادن بیضه اسلامى حکم به تکفیر و شرک مى دهند،بهمین خاطر است که ایت الله صافى گلپایگانى و ایت الله موسوى اردبیلى در هنگام اوج گیرى مراسم قلعه بابک،حکم به زندیق،زنا زاده و کافر بودن بابک دادند.
ارتجاع مذهبى قم صدها سال است که ظلم و ستم بر علیه خلقهاى غیر فارس را مشروعیت مى بخشد،البته اینهم درست است که این ارتجاع حتى خلق فارس را هم از این ظلم و ستم بى نصیب نمى گذارد،ولى ظلمى مضاعف را بر علیه خلقهاى غیر فارس تحمیل مى کند،چونکه هنوز هم زبان جهنم تورکى است بیخبر از اینکه ما در این دنیا در جهنمى که ساخته و پرداخته اینهاست بسر مى بریم،فقر تحمیلى،تحقیر روز افزون و شرمندگى و مرگ ارمغانى است که ارتجاع مذهبى و زبانى براى ما تحمیل کرده،حالا چه فرقى مى کند که یکى با لودگى بگوید زبان جهنم تورکى است و هزاران نفر بر لودگى دلقکى و بدبختى ملتى بخندند.


قهرمان قنبرى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)