Image credits: Cloe Ashton

Image credits: Shannon

Image credits: Ashley Thalman

Image credits: unknown

Image credits: Ashley Thalman

Image credits: Sarah Winward

Image credits: Peter Yankowsky

“My mom put these flowers in my dad’s beard in 1977″

Image credits: erial

Image credits: Carissa Gallo

Image credits: Elizabeth Eastman

Image credits: Marlee Banta

Image credits: Victoria Zeoli

Image credits: Madeleine Ball

Image credits: Will It Beard

Image credits: Beatriz Ortiz

Image credits: Sanja Lydia Kulusic

Image credits: Victoria Vrublevska

Image credits: Ashley Thalman

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com