پیرامون بیست و پنجمین همایش بنیاد پژوهشهای زنان ایران
ثریا فلاح
کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران تحت عنوان “زنان برای تغییر: همکاری و مشارکت سیاسی” بیست و پنجمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران است که از یازده تا سیزده جولای ۲۰۱۴در سالن شروود لاهویا در سن دیگو برگزار می شود. چنانکه از نام کنفرانس پیداست هدف بررسی همکاری و مشارکت سیاسی زنان و پاسخگویی به برخی مسائل مطروحه در جنبش زنان ایران است. برگزاری کنفرانس دو هدف را دنبال می کند . یکی ادامه 25 سال فعالیت و کار بنیاد پژوهشهای زنان ایران و دیگر پاسخگویی به پرسشهای مطروحه در رابطه با مسائل زنان ایران در چارچوب تم اصلی کنفرانس.
کنفرانس در تلاش گردآوری زنان به مسائل زیر می پردازد: چگونه عواملی چون موقعیت اجتماعی -اقتصادی، زبان، قومیت و غیره بر شکل گیری تجربه زنان از جنسیت تاثیر می‌گذارند؟چگونه زنان می‌توانند برای تغییر سازمان‌دهی کنند؟ و مختصات این سازماندهی چه باید باشد؟نقش جنسیت در جایگاه رهبری چیست؟مشارکت سیاسی زنان چه فرصت هایی ایجاد می‌کند؟ با چه چالش هایی رو‌برو است؟ و چه تاثیراتی دارد؟مشکلات و موانع شکل گیری یک ائتلاف فراگیر و سازنده، متشکل از گروه‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه زنان چه هستند؟ و چگونه می‌توان این موانع را برطرف کرد؟جنبش زنان درعرصه سیاسی ایران چه نقشهایی می‌تواند بازی کند؟نقش زنان ایرانی در جامعه و سیاست پس از انقلاب چه بوده و چه دستاوردها، چالش ها وتاثیراتی داشته‌اند؟مسئولیت تحقق برابری جنسیتی بر عهده چه کسانی است؟ چگونه می توان مشارکت را در جنبش زنان افزایش داد؟چه رابطه ای بین جنبش زنان و جنبش های دیگر مانند جنبش کارگری، قومی، ملی وغیره وجود دارد و راهکارهای ائتلاف بین آنها چیست؟زنان چگونه می‌توانند در صلح و امنیت جهانی موثر باشند؟ فقدان امنیت و صلح چه تاثیراتی بر زندگی زنان دارد؟از منظر جنسیت امنیت به چه معناست. از آنجایی که بنیاد پژوهشهای زنان ایران نهادی است غیرانتفاعی که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد وردویه شرکت در کنفرانس کمک بزرگی به برگزاری کنفرانس است و معمولآ کمیته محلی برنامه های هنری جهت گردآوری کمک های مالی برای تآمین هزینه های کنفرانس شامل گرفتن سالن ،هزینه سخنرانان ؛ هزینه دعوت برخی از هنرمندان و ….راه می اندازد. گاهآ یاران و دوستداران بنیاد همکاری و پشتیبانی مالی می کنند. بنیاد یک ارگان قوی و غنی از لحاظ معنوی است و ضعیف از نظر مالی. افراد شرکت کننده و سخنران و هنرمند پولی بابت همکاری و شرکت خود دریافت نمی کنند
سخنرانان اصلی این کنفرانس خانم ها شهلا طالبی , ژانت آفاری ، شراره شاهرخی ،سمیه رشیدی ،افسانه کلانتری از آمریکا ؛اعظم بهرامی از ایتالیا، آقای کاوه کرمانشاهی و خانم فاطمه مسجدی از آلمان و چهار سخنران از ایران وچند سخنران میهمان هم دعوت هستند. محور اصلی صحبت سحنرانان درسه میزگرد و چند نتیجه پژوهش ارائه خواهد شد. میزگردها عبارتند از : میزگرد تآثیرات و چالشهای مشارکت و همکاری کنشگران حوزه زنان ،تلاقی هویت ها و چالش های ارتباطی کنشگران جنبش زنان، ، چگونه مذهب، سیاست، قومیت، زبان و جنسیت فعالیت زنان ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است؟. در میزگرد تآثیرات و چالشهای مشارکت و همکاری کنشگران حوزه زنان مسائل زیر مورد بررسی خواهد بود : چگونگی تآثیر منفی یک حکومت مذهبی و ایدئولوژیک بر کنشگری موثر زنان ؛مشکلات و موانع شکل گیری ائتلافی سازنده در بین گروه ها و سازمانه های فعال ؛ جنبش زنان و لزوم بازگشت به سیاست .
در میزگرد تلاقی هویت ها و چالش های ارتباطی کنشگران جنبش زنان مباحث زیز شکافته خواهد شد : بررسی همکاری بین فعالان جنبش زنان داخل و خارح از ایران پس از انتخابات 88 ، رابطه بین جنبش زنان و جنبش های ملیته ای غیر فارس در ایران؛ به چالش کشیدن مفهومی متجانس از زنان مهاجر ایرانی و بررسی رابطه جنبش زنان ایران با سازمانها و گروههای بین المللی حامی .
در میزگرد :چگونه مذهب ،سیاست ؛قومیت ؛زبان و جنسیت فعالیت زنان ایرانی را تحت تآثیر قرار داده است مسائل زیر مورد بررسی خواهد بود: مشارکت زنان فقیهه در روند تغییر وضعیت زنان ایران ؛ بررسی تضمین مشارکت مدنی زنان در گزوههای قومیت و ملیت و طبقه و مذهب در ایران ؛ نقش زنان در شکل گیری و چیشبرد فعالیع ای مدنی حقوق کودکان ؛ و واکاوی تجربیات زیسته شناسی اجتماعی زنان در مناطق جگ زده خوزستان در دوران پسا جنگی .
. از سخنرانان و محوربحث هاو پیام ها بخشی به زنان اقلیت های ملی ؛زبانی ؛قومی و جنسیتی و مذهبی اختصاص داده شده است.کنفرانس بنیاد پژوهشها هر ساله بخشی از مباحث خود را به این زمینه ها اختصاص می دهد. امسال بالاخص مباحث مهمی در این زمینه مورد پژوهش قرار می گیرد.
آقای کاوه کرمانشاهی به مبحث رابطه بین جنبش زنان و جنبش های ملیتهای غیر فارس در ایران؛ خانم فاطمه مسجدی به بحث مشارکت زنان فقیهه در روند تغییر وضعیت زنان ایران، و یکی از سخنران از ایران به بحث مشارکت زنان در گروههای قومیت /ملیت ؛طبقه و مذهب می پردازد. یکی دیگراز سخنرانان در رابطه با زنان در مناطق جگ زده خوزستان در دوران پسا جنگی صحبت خواهد کرد.
همچنین بناست مرکز بررسی مسائل زنان کرد ایران پیام همبستگی خواهرانه خود را به کنفرانس ارسال کنند. حامیان مادران عزادار جنوب کالیفرنیا و انجمن آمریکایی زنان سازمان ملل حمایت خود را اعلام کرده و میز اطلاع رسانی خواهند داشت.
بنیاد پژوهشهای زنان ایران از سال 1990 به بررسی و معرفی زنان ایران پرداخته است و تا کنون موارد زیر را تحت پوشش قرار داده است: در زمینه زن ایرانی پس از انقلاب ، پژوهش‌ها و هنرها ،چهره‌ی زن در فرهنگ ایران ، زن و خانواده در ایران و مهاجرت، زن و سیاست در ایران معاصر، زن- جنسیت و اسلام، زن ایرانی و حقوق بشر، فمینیسم و جنبش زنان ایران ،زن ایرانی و مدرنیته، زن ایرانی در آستانه‌ی سال 2000، بررسی مطالعات و مبارزات فمینیستی زنان ایرانی در دو دهه‌ی اخیر و چشم‌انداز آینده، زنان ایرانی در داخل و خارج کشور: چه باید کرد؟، زن، مذهب، ایدئولوژی، جهانی شدن و تأثیر آن بر زنان، نقش اجتماعی جنسیت در روند مدرنیته در ایران، جایگاه زن ایرانی در بیست و پنج سال گذشته در تأمین صلح و حقوق بشر، مشارکت سیاسی، بازار کار و استثمارجنسی، فمینیسم سکولار: انقلاب مشروطه، شرایط و چالش‌های کنونی، دست آورد‌ها و چالش‌های زنان ایران: چشم ‌انداز نسل‌ها، نیازهای مبرم زن ایرانی در دوران کنونی، بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در متن تجربه‌ی جنبش زنان ایران بعد از بیست سال، جنبش زنان ایران: تحولات سیاسی و مبارزات دموکراتیک، هویت ها و چالش ها، گفتمان دو نسل، زن، تن و اختیار، و امسال به “زنان برای تغییر، همکاری و مشارکت سیاسی” اختصاص داده شده است.نتیجه بسیاری از کارها و پژوهشها را می توان در سالنامه بنیاد دید.
این کنفرانسها یکی از اهداف اصلی بنیاد بوده است و به این ترتیب بنیاد به نظر می رسد که بنیاد به هدف خود رسیده است. در کشورهای زیادی همایشهای چند روزه گذاشته و افراد و سازمانهای بسیاری بنیاد را می شناسند. تلاشی فراگیر برای تبادلات فکری و ایجاد همکاری هایی میان زنان در زمینه های مختلف از هنر تاسیاست .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)