ابراز نگرانی رضا پهلوی از روحیه اعضای تیم ملی‌

reza twitter

در پی‌ باخت تیم ملی‌ ایران در مقابل تیم آرژانتین، رضا پهلوی در حساب فیسبوک و توئیتر خود از اعضای تیم ملی‌ خواست تا “روحیه‌های خود را حفظ کنند”. اظهار نظر رضا پهلوی در مورد “حفظ روحیه” اعضای تیم ملی‌ در حالی‌ صورت می‌گیرد که گو اینکه، رضا پهلوی حاکم و شاه کنونی ایران میباشد و با تخصیص بودجه کلان به ورزش فوتبال ایران و اجیر کردن مربیان خارجی‌، اکنون انتظار مشاهده و برداشت نتایج حاصل از تلاش‌ها و سرمایه گزاریهای خود را دارد! صرف نظر از اینکه کسی‌ برای تراوشات ذهنی‌ رضا پهلوی حتی تره نیز خورد نمیکند چه برسد به اینکه منتظر تشویقات همایونی اش باشند،ناظران منصف و بیطرف معتقدند اگر قرار بر تشویق به “حفظ روحیه” باشد، خود اعلیحضرت رضا پهلوی -به لحاظ افتضاحات و شکست‌های مفتضح و پی‌ در پی‌ سیاسی به ویژه شکست در پروژه شورای ملی‌- مستحق تر از اعضای تیم ملی‌ به دریافت چنین تشویقاتی هستند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)