سرکوب فعالان فرهنگی سیاسی عرب درایران

,حدود شش تا هشت درصد از جمعیت ایران را قبایل عرب تشکیل می دهند. این مردم در جنوب غربی ایران یعنی در استان خوزستان زندگی می کنند. آنها همواره ازتبعیض اقتصادی, نژادی سیاسی و فرهنگی علیه خود رنجور بو ده اند. مطالبات آنها شامل تشکیل دادگاه, داتشگاه, داشتن آزادی بیان, حق چاپ کتاب, روزنامه, رادیو به زبان عربی بوده است. برخی ار این اقوام در قالب اعضای احزاب, اقدام به فعالیتهای سیاسی و فرهنگی برای احقاق حقوق خود می کنند که به بازداشت و اعدام آنها منحر میشود. اخیرا هم رژیم منحوس اسلامی اقدام به اعدام دو فعال به نام های هاشم شعبانی و ها دی راشدی کرده است. این دو تن نه وکیل داشتند نه حق ملاقات. حتی اجساد آنها نیز به خانواده هایشان تحویل داده نشد.بزرگان رژیم همواره از فعالان عرب واهمه داشته و نگرانند روزی فرا رسد که استان خوزستان از تمامیت ایران مجزا شود که در آن صورت سر دمداران رژیم باید کاسه گدایی بدست گیرند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)