با به اهتزاز درآمدن پرچم های حزب الله لبنان در دستان جماعتی که به دلیل حرام وغیر شرعی دانستن ٬ خود را از دریافت هرگونه اطلاعات وخبری خارج از ورودی رسانه های حکومت محروم نموده و در بی خبری به سر می برند و یا از خیل آنهایی به شمار میروند که می بینند ومی دانند اما به دلایل متعدد وبیشتر اقتصادی خود را به نابینایی ونادانی مطلق میزنند ٬ لازم به یادآوری دانستم که:
در جریان باشید سردمداران حزب الله لبنان که پرچمش را برای مبارزه با بد حجابی به اهتزاز در آورده اید با بی حجابی نیز مشکل چندانی ندارند.
پیشوای معنوی ودینی آنها موسی صدر به نقل از دخترش ربابه صدر: اگر کسانی بی حجاب می آمدند نزد ایشان امام موسی هرگز آنها را وادار به داشتن حجاب نمی کردند، در سخنرانی هایشان اجبار نمی کردند که هر کس می آید الزاماً باید محجبه باشد.
عماد مغنیه رهبر دیگر حزب الله گفته بود: درباره همین خانم های بی حجاب در لبنان شما فکر نکنید این ها بی دین هستند، بلکه بیشترشان طرفدار حزب الله اند. در این جا در حالی که جنبشی که هم وجود دارد (جنبش امل)، جنبشی لائیک است، نه کاری به حجاب دارد نه با دین و نماز و روزه مردم کار دارد؛ اما بیشتر این خانم های بی حجاب، طرفدار حزب الله هستند.
دکتر مسعود اسداللهی، استاد دانشگاه، نویسنده و کارشناس مسائل خاورمیانه است و تخصص و علایق پژوهشی و تحقیقاتی اش بر کشور لبنان متمرکز است. او که سالها است که مسئولیت یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی را در کشور لبنان بر عهده دارد در کتاب خود مرقوم فرمودند:«سیدحسن نصرالله در چند دیدار با هیات های ایرانی از از این اظهار نارضایتی کرده است که بعضی گروه ها در ایران با اسم حزب الله و پرچم هایی شبیه پرچم حزب الله لبنان وجود دارند که باعث درک غلط حزب الله لبنان در جامعه ایران شده است… این امر (تشابه اسمی) مشکل مطالعه در مورد حزب الله لبنان را در ایران دو چندان می کند.» (ص۱۴)
برادران محترم بیایید در کنار شرکت چشم بسته و فریادهای ممتد کمی هم در مورد جهان پیرامون خود مطالعه کرده وبیشتر بی اندیشیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)