افرادی ناشناس که به احتمال فراوان از شکارچیان متخلف می باشند بامداد شنبه ۱۳۹۳/۲/۱۳ پاسگاه محیط بانی دوک واقع در منطقه جنگلی روستای مهدیرجه از توابع شهرستان گلوگاه مازندران را به آتش کشیدند.

بر اساس گزارشات دریافتی از مازندران، روز جمعه ۱۳۹۲/۲/۱۲ محیط بانان مستقر در پاسگاه دوک حین گشت و کنترل به یک نفر شکارچی غیرمجاز برخورد نموده و به تعقیب وی می پردازند.

متخلف حین فرار با موتورسیکلت اسلحه خود را به میان بوته های جنگلی پرتاب کرده و به فرار خود ادامه می هد.

atashپاسگاه کوهستانی محیط بانی دوک واقع در منطقه جنگلی مهدیرجه پس از مهار آتش سوزی

محیط بانان نخست به تعقیب متخلف پرداخته و پس از دستگیری، اسلحه وی را نیز از میان بوته های جنگلی خارج می کنند.

اسلحه متخلف حاوی یک عدد فشنگ چهارپاره (فشنگ غیرمجازی که به منظور شکار پستانداران بزرگ جثه استفاده می شود) بوده است.

در جریان دستگیری و برخورد قانونی با این شکارچی غیرمجاز، فرد متخلف که از اهالی روستای مهدیرجه بوده است به مشاجره و درگیری با محیط بانان می پردازد.

چندین ساعت پس از این ماجرا در ساعت ۱٫۳۰ بامداد پاسگاه محیط بانی دوک واقع در منطقه جنگلی روستای مهدیرجه شبانه به آتش کشیده می شود.

خوشبختانه در زمان به آتش کشیدن پاسگاه محیط بانی هیچیک از مامورین در داخل پاسگاه حضور نداشتند و در این حادثه به محیط بانان آسیبی وارد نشده است.

درصورت حضور محیط بانان در داخل پاسگاه به منظور خواب و استراحت، بطور حتم حادثه ای بسیار تلخ و جبران ناپذیر به وقوع می پیوست.

پس از این حادثه شعله های آتش با کمک آتش نشانی پست منابع طبیعی مستقر در منطقه خاموش میگردد.

با شکایت اداره محیط زیست شهرستان گلوگاه پرونده ای در این خصوص در مراجع قضایی تشکیل و در حال پیگیری می باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)