و خبر خوب اینکه یکی از دوستان میگفت شنیده که حال میر حسین موسوی رضایتمند هست و ظاهرا از بیمارستان قلب تهران به منزل منتقل شدن.

همگی دستها رو بلند می کنیم و دعا میکنیم برای بهبودی کامل میر حسین موسوی عزیز

به امید روزی که بتونیم باز هم این مرد بزرگ رو در جمع های سبزمون داشته باشیم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)