یک افغان جوان ساکن روستا در منطقه کوهستانی صندوق رای را تا محل رای‌گیری به دوش می‌کشد. ۴ آوریل یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، منطقه شتول در شمال افغانستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com