sun rays in dark prison cell

در وبسایت اتحاد برای ایرانیان می توانید اطلاعات دقیق زندانیان سیاسی را پیگیری کنید.
این پایگاه داده ها، به منظور اتحاد برای ایران درباره زندانیان سیاسی منبع اطلاعاتی بسیار پویایی درمورد زندانیان سیاسی فعلی ایران است. هدف ما اطلاع رسانی درباره افراد، حمایت از تمامی زندانیان سیاسی، و نشان دادن نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط حکومت ایران است.

برای دیدن این وبسایت به این لینک مراجعه کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)