قتل عام در آذربایجان را فراموش نکنیم- خوجالی

26 فوریه1992 مطابق با 7اسفند 1370صفحه تاریکی بر کارنامه سراسر خیانت و خونریزی داشناک های ارمنی افزود. به شرح سلسله مقالاتی که من باب یادآوری قتل عام های 92سال قبل آذربایجان غربی در ایران توسط نگارنده -اورمولو تایماز- به سلسله تحریر در می آید ، دیدیم که مسیحیان تحت تاثیر قدرت های غربی و در جهت ادامه جنگ های صلیبی در راستای سیاست تضعیف و حتی از بین بردن حاکمیت خلق های ترک در عثمانی ، ایران و افغانستان و زیر تعلیماتی که توسط میسیونر های مذهبی اعزامی از آمریکا ، بریتانیا ، فرانسه و اسپانیا مبادرت به قتل عام گسترده ترک ها در ترکیه فعلی ، آذربایجان غربی و آذربایجان شمالی نمودند.
در زمستان 1992 داشناک های ارمنی که از حمایت گردان های روسی و تانک ها و افسران روسی بهره می بردند هجوم گسترده خود را به قره باغ، نگین همیشه آذربایجانی آغاز و در اثر بی تدبیری مسئولین آذربایجان و نبود کافی تجهیزات نظامی و حمایت بی دریغ همسایگان و بی تفاوتی و دست روی دست گذاشتن ترکیه موفق شدند این قسمت از جانمان را به همراه برخی از شهرهای دیگر آذربایجان تصرف نمایند.ارامنه بر اساس عادت مالوف و بر پایه تز النصر بالرب با قتل عام های وحشتناک سعی کردند عزم مدافعان را سست و از پایداری مسلمانان ترک را از بین ببرند و بعد هم بازی ننه من غریبم را بر پایه صد سال تجربه در این زمینه با موفقیت به روی صحنه تاتر سیاسی در آورند و در مقابل کف زدن های ممتد هم پیمانان تاریخی خود در اروپا و نژادپرستان آریایی سر تعظیم فرود آورند. اما قتل عام شهرک خوجالی پرده از راز دشمن برداشت و آنها را رسوای دو عالم ساخت.در این قتل عام وحشتناک 618نفر که در میان آنان 83کودک و 106 زن دیده میشدند مثله و سوزانده شده و بی رحمانه شربت شهادت نوشیدند. در میان اجساد شکم های پاره شده زنان و حدقه های خالی چشمان شهیدان بی رحمانه ترین صحنه های بشری قرن گذشته را رقم زدند. من به عنوان فردی از ملت آذربایجان یاد شهیدان صد سال اخیر تاریخ آذربایجان را گرامی داشته و نسل کشی ارامنه بر علیه ملت ترک را محکوم نموده و اشد اعتراضات خود را به دولت اسلامی ایران اعلام و خواهان قطع روابط سیاسی و بستن مرزهای خود با اشغال گران ارمنی می باشم. این خواست همه آذربایجانی ها و همه سر سپردگان آزادی و عدالت و اسلام در ایران می باشد. تعالیم الهی اسلام نیز که فتوای حضرت آیت الله زنجانی اخیرا بر آن صحه گذاشت موید این نظر می باشد.
قره باغ بیزیمدیر بیزیم اولاجاق
اورمولو تایماز اسفند 88

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)