اکنون ۱۴ سال است که یونسکو و سازمان های همکار روز جهانی زبان مادری را جشن می گیریم .ما فعالیت ها، کنفرانس ها، کنسرت ها و سمینارها در سراسر جهان در مورد اهمیت تنوع زبانی و چندزبانگی را سازمان دهی کرده ایم .
حفاظت و حمایت از زبان مادری کلید ورود به شهروندی جهانی و درک معتبر متقابل است. درک و صحبت کردن بیش از یک زبان منجر به درک بیشتری از ثروت تعامل فرهنگی در جهان ما می شود.
شناخت زبان های محلی افراد بیشتری را قادر می سازد تا صدایشان شنیده شود و
در سرنوشت جمعی خود به عنوان یک واحد فعال شرکت داشته باشند.این علت تلاش یونسکو برای ترویج همزیستی وهماهنگی برای ۷۰۰۰ زبانی است که توسط بشریت صحبت می شود.
امسال، ما تاکید ویژه بر “زبان محلی برای شهروندی جهانی : کانون توجه در علم”، نهاده ایم .برای نشان دادن و اطمینان از دسترسی زبان به دانش، بقا وحفاظت از تنوع زبانی .
برخلاف ذهنیت غالب ، زبان های محلی کاملا قابلیت انتقال دانش علمی مدرن ، ریاضیات، فیزیک، تکنولوژی و غیره را دارند.شناخت این زبان ها همچنین به معنای گشودن در برای یک معامله بزرک به منظور غنی تر کردن دانش عمومی با استفاده از سنت هایی است که شناخته نشده اند.
زبان های محلی ، آنچه که در اطراف و اکناف دنیا صحبت می شوند اساس دانش ما را تشکیل می دهند.آنها همچنین در معرض خطر بیشتر هستند. ممنوعیت زبان ها به معنی محروم کردن بشر از حق اساسی اش برای رسیدن به دانش است .
و با این حال، بهبود روابط مردم در “دهکده جهانی” باعث می شود فعالیت ها به سمت درک بین فرهنگی و گفت و گو که بسیار حیاتی است منتج شود.در جهان امروز، هنجار عمومی استفاده از حداقل سه زبان، از جمله یک زبان محلی، یک زبان ارتباطی گسترده تر و یک زبان بین المللی برای برقراری ارتباط در هر دو سطح محلی و جهانی است. این تنوع زبانی و فرهنگی ممکن است بهترین شانس ما برای آینده ، خلاقیت، نوآوری و مطالعه در مورد زبان ها باشد .ما نباید این فرصت را از دست دهیم .
روز جهانی زبان مادری برای بیش از یک دهه به برجسته کردن نقش زبان و شکل دادن به ذهن کمک کرده است .در وسیعترین مفهوم و ایجاد شهروندی جهانی که در آن باید از همه امکانات برای کمک به حیات و چالش زبان ها استفاده کنیم .
من با همه کشورهای عضو یونسکو سازمان بین المللی لا فرانکوفونی – یک سازمان همراه برای روز جهانی زبان مادری در سال ۲۰۰۱۴- فعال در جامعه مدنی، آموزشی، انجمن های فرهنگی و رسانه ها را برای حمایت از تنوع زبانی و صلح و توسعه پایدارتماس گرفته ام.

ایرینا باکووا

ترجمه : تایماز اورمولو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)