چند روزی است که از روز عشاق می گذره٬ فضا هنوز عاشقانه است. برای من و تمام کسانی که عاشق هستند و عشق را تجربه کردند این تصاویر آشنا هستند.
NEWyorker1نیویورکر یک سری عکس از عکاسی را جمع آوری کرده که عشق های خودشان یا اطرافیانشان را ثبت کردند. این عکسها عشق را در لحظات مختلف به نمایش گذاشتند.

یک نگاهی بیاندازید٬ شاید لحظات عاشقانه شما را یادآوری کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)