دولت اسرائيل حاضر شد ١٠٢٤ زنداني فلسطيني را با گيلعاد شاليت سرباز گروگان گرفته شده توسط حماس معاوضه كند. از دولت تدبير و اميد بخواهيد كه براي نجات ٥ سرباز مرزي اقدام كند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)