image023

فاجعه و مصیبت های انسانی و اجتماعی ومحیط زیستی بطور زنجیروار در مدت ۳۵ سال هرروز ادامه داشته است . برای اینکه حاکمان رژیم ولایت فقیه با سیاست چوب حراج زدن بر منابع و ذخایر کشور فقط سیاست جنگ افرووزی وغارتگری و ویرانی کشور وسرکوب و سانسور را دنبال واعمال کرده اند . البته موازی این سیاست رودخانه ها وتالاب ها ودریاچه ها خشک و جنگل ها سوزانده وهوای شهر ها ایران آلوده و آسیب جدی به محیط زیست وارد کرده اند . اکنون نیز گزارش شده است رود کارون، پرآب‌ترین و بزرگ‌ترین رودخانه ایران که اولین تمدن‌های بشری درکنار آن تشکیل گردیده است ولی در سال های اخیر آب این رودخانه که رگ حیاتی خوزستان می باشد، به شدت کاهش یافته است، تا جایی که در بیشتر نقاط رودخانه می توان به راحتی راه رفت! در ادامه افزوده شده مسئله انتقال آب کارون به خارج از استان هم، کم آبی بیشتر و چه بسا خشکی آن را به همراه خواهد داشت. البته بدلیل سانسور اعمال شده حق عبور از خط قرمز داده نمی شود تا گفته شود ریشه یا عامل اینکه رودخانه کارون دارد خشک می شود چیست؟ نقش سد سازی های پیمانکاران سپاه وبسیج در مسیر رود هایی که به کارون وصل می شوند چیست ؟ ۱۳ بهمن – ۹۲ تصاویر عکاس خبرگزاری فارس از خشکی رود کارون را در ادامه می بینید.

image027

image028

image029

image021

image024

image025

image026

image030

image022

فرارو : رود کارون، پرآب‌ترین و بزرگ‌ترین رودخانه ایران که اولین تمدن‌های بشری درکنار آن تشکیل گردیده ولی در سال های اخیر آب این رودخانه که رگ حیاتی خوزستان می باشد، به شدت کاهش یافته است، تا جایی که در بیشتر نقاط رودخانه میتوان به راحتی راه رفت! مسئله انتقال آب کارون به خارج از استان هم، کم آبی بیشتر و چه بسا خشکی آن را به همراه خواهد داشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)