پژوهشی که می‌خوانید در تهران، ایران، انجام شده است. پژوهشگران با شاخص‌های ویژه خود (که توضیح می‌دهند) مسأله رابطه مشتریان مرد با زنان تن فروش تهرانی را مورد بررسی قرار داده‌اند. قابل درک است که به دلیل اینکه پژوهش با حمایت مراکز تحقیقی در ایران انجام شده است، شاخص‌های مورد بررسی و قضاوت‌های پژوهشگران تحت تاثیر سیستم باوری‌ای است که حق و حقوق زنان تن فروش را برای تن فروشی مد نظر قرار نمی‌دهد. با در نظر گرفتن این نقد کوچک، و در نبود پژوهش‌های مشابه که جانب اخلاق پژوهشی و جانب احترام به سوژه‌های تحقیق را نگه دارند، این پژوهش می‌تواند خواندنی باشد.

Street-prostitution-Tehran-Iran-2012

لازم به ذکر است این پژوهش با عنوان «ویژگی‌های مشتریان تن‌فروشی از دیدگاه زنان تن‌فروش خیابانی شهر تهران» توسط سعید مدنی (قهفرخی) و پیام روشنفکر انجام شده و سال ۱۳۸۹، در فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی رفاه اجتماعی منتشر شده است.

روش تحقیق
این مطالعه از نوع مطالعات پهنان‌گر و مقطعی است که در آن از جمعیت مورد نظر (زنان تن‌فروش خیابانی) درباره ویژگی‌ها، رفتارها، دانش، نگرش‌ها و باورهای آنها پرسش شده است. برای گردآوری اطلاعات از هر دو روش کمی‌ و کیفی استفاده شده است.

در این مطالعه تن‌فروش عبارت است از زنی که بدون رعایت ضوابط قانونی و شرعی و به عنوان حرفه، امرار معاش و کسب درآمد کرده و در برابر دریافت پول یا کالا، خدمات جنسی مربوط به تن خود را به دیگران ارائه می‌دهد. این زنان در این پژوهش در زمان اجرای طرح در مراکز حمایتی سازمان بهزیستی و در زندان به سر نمی‌برند.

مشتریان نیز مردانی هستند که به دعوت زنان تن‌فروش به دریافت خدمات جنسی پاسخ مثبت داده یا خود تقاضای چنین خدماتی را به زنان می‌دهند و در قبال دریافت این خدمات، به زنان پول یا کالا داده‌اند.

جامعه آماری این پژوهش زنانی هستند که در مناطق ۲۲گانه شهر تهران تن‌فروشی می‌کنند و اطلاعات روشنی از تعداد جمعیت و ویژگی‌های آنان در دست نیست. به علاوه زنان مورد بحث، محل تجمع یا سکونت خاصی ندارند. حجم نمونه با استفاده از روش محاسبه تعداد نمونه در تحقیقات راجع به جمعیت‌های پنهان، معادل ۳۰۰ نفر برآورد شد.

در این پژوهش از نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شده و به این منظور فهرستی از واحدهای بزرگی که افراد در آن جمع می‌شوند، تهیه شد. واحدهای اولیه نمونه‌گیری یا همان “خوشه‌ها” می‌توانند محلات، میدان‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، فاحشه‌خانه‌ها یا کافه‌ها باشند.

زمانی که اعضای گروه مکان ثابتی دارند، از خوشه‌های متعارف استفاده می‌شود. مثلاً زنان تن‌فروش که در فاحشه‌خانه‌ها زندگی می‌کنند؛ اما اغلب اوضاع این‌طور نیست و اعضای گروه به طرز “شناوری” رفت و آمد می‌کنند؛ مثل زنان تن‌فروش خیابان، رانندگان کامیون در ایستگاه‌ها و… در این مورد تعداد افراد، روز به روز یا ساعت به ساعت فرق می‌کند. بنابراین واحدهای اولیه نمونه‌گیری می‌تواند تنها مکان را در برنگیرد و شامل روز، هفته، یا ماه نیز باشد و یک مکان می‌تواند چندین واحد اولیه باشد، مثلاً صبح‌ها، ظهرها، شب‌ها.

با توجه به اینکه حداقل ۳۰ واحد اولیه نمونه‌گیری برای به دست آوردن حداکثر پراکندگی نمونه است، حجم نمونه‌ای معادل ۳۰۰ نفر در ۴۰ واحد ۶ الی ۸ نفری طراحی و انتخاب شدند. در هر واحد اولیه نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شد. یکی از روش‌های نمونه‌گیری هدف‌مند، روش گلوله برفی است که در آن از افرادی که به هر طریق آنها را می‌شناسیم، مصاحبه را شروع می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که افراد دیگری را معرفی کنند. برای انجام مصاحبه ساختاریافته نیز از پرسشنامه به عنوان ابزار استفاده شد.

یافته‌ها
مردان میانسال؛ بیش از نیمی از مشتریان زنان تن‌فروش
اولین یافته پژوهش نشان می‌دهد بیش از نیمی ‌از تن‌فروشان معتقدند مشتریان آنها در سنین میانسالی ( ۳۰ تا ۵۰ سال ) قرار دارند. پس از این گروه، ۱۸ تا ۲۹ ساله‌ها قرار می‌گیرند که ۳۴ درصد زنان به آنها اشاره کرده‌اند و تنها یک درصد زنان به جوانان سنین زیر ۱۸ سال و افراد نسبتاً مسن بالای ۵۰ سال به عنوان مشتری اشاره داشتند.

یک تن‌فروش ۱۶ ساله که دو سال است تن‌فروشی می‌کند، می‌گوید: «بیشتر مشتریان تو مایه‌های ۲۵ تا ۳۵ سال هستند». تن‌فروش ۲۰ ساله‌ای نیز که از ۱۴ سالگی به این کار مشغول است، می‌گوید: «مشتری‌هامون خیلی جوان باشه ۳۵ سالش هست».

تن‌فروش ۵۰ ساله با سابقه ۳۰ سال تن‌فروشی نیز سن مشتریان خود را بیشتر این‌گونه توصیف می‌کند: « بیشتر میانسال هستند؛ ۳۹ ـ ۴۰ ساله». تن‌فروش ۲۲ ساله‌ای نیز که از ۱۸ سالگی این کار را می‌کرده، می‌گوید: «کمترین سن ۲۳ ـ ۲۴ سال بود».

تن‌فروش ۳۹ ساله‌ای نیز که از ۱۳ سالگی تن‌فروشی می‌کرده است، حداقل سن را چنین عنوان می‌کند: « اکثرا ۲۵ سال به بالا ». تن‌فروش ۲۲ ساله‌ای با سابقه یک سال کار، محدوده سنی را چنین توصیف می‌کند: «از ۲۵ سال تا ۳۰، ۴۰ سال».

مردان متأهل بیشتر مشتری زنان تن‌فروش هستند
طبق دومین یافته پژوهش، ۵۱.۶ درصد از زنان تن‌فروش اظهار داشته‌اند که مشتریانشان بیشتر متأهل هستند. گروه بعدی مجردها هستند که ۲۵ درصد زنان به آنها اشاره کرده‌اند. حدود ۱۰ درصد از تن‌فروشان در مورد وضعیت تأهل مشتریان خود اطلاعی به دست نداده و ۷.۸ درصد نیز به مطلقه بودن مردان مشتری اشاره داشته‌اند.

با توجه به یافته‌ها درباره سن مشتریان که مطابق آن بالاترین فراوانی مشتریان در گروه سنی ۳۰ ـ ۵۰ سال بود، اختصاص سهم قابل توجهی از مشتریان به افراد متأهل به نظر هماهنگ و منطقی است. به علاوه با توجه به ترکیب سنی مشتریان، احتمالاً افراد مجرد که در سنین بالاتر از ۱۸ سال قرار دارند، بیشتر مشتری زنان تن‌فروش هستند.

پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها؛ روزهای شلوغ کاری زنان تن‌فروش
نگاهی به اولویت‌های زمان کار تن‌فروشان در طول هفته و همچنین ساعات شبانه‌روز و انطباق آن با شرایط مشتری هم به نحوی مؤید بالا بودن سهم متأهلان در بین مشتریان آنهاست. مطابق یافته‌های این تحقیق ۵۲.۲ درصد از زنان تن‌فروش روزهای پنج‌شنبه را در اولویت اول خود برای کار عنوان کرده‌اند و پس از آن نیز جمعه (۲۶.۱ درصد ) و چهارشنبه ( ۱۲.۶ درصد) در اولویت اول قرار دارند.

بررسی ساعات کار زنان تن‌فروش در ۲۴ ساعت شبانه روز نشان می‌دهد بالاترین فراوانی ساعت کار در اولویت اول زنان تن‌فروش در حد فاصل ۱۶ بعدازظهر تا ۲۴ نیمه‌شب است که ۶۹.۶ درصد از زنان به آن اشاره کرده‌اند. این روزها و ساعات بیشترین انطباق را با وضعیت متأهل‌های شاغل نشان می‌دهد.

یک تن‌فروش ۲۱ ساله با سابقه ۷ سال تن‌فروشی می‌گوید: «مشتری‌ها همه‌جوره هستند. اما متأهل الان خیلی زیاد شده». یک تن‌فروش ۳۸ ساله با سابقه ۱۲ سال نیز می‌گوید: «من فکر می‌کنم بیشتر مردان حریص و متأهل این کار را می‌کنند، چون از طرف خانواده‌هایشان تأمین نمی‌شوند. از وقتی ماهواره و فیلم‌های سکس آمده تقاضاها بالاتر رفته و نیز پسرانی که مزه این کار را چشیدند، معمولاً نمی‌توانند کنار بگذارند».

نمی‌شه که آدم همش آبگوشت بخوره، یک شب هم باید چلوکباب بخوره
تن‌فروش ۱۵ ساله با سابقه یک سال کار در این باره می گوید: «مشتری‌ها اکثراً متأهل‌اند و پولدار، و گرنه دنبال خلاف نمی رفتن». تن‌فروش دیگری که ۲۰ سال دارد و از ۱۰ سالگی این کار را شروع کرده، می‌گوید: «توشون مطلقه که تنها زندگی می‌کنه یا متأهل یا مجرد، ولی مجردها توی مشتری‌هامون خیلی کم است». تن‌فروش ۵۰ ساله دیگری با ۳۰ سال سابقه کار نیز علت مراجعه بیشتر مردان متأهل را چنین عنوان می‌کند: «مردها معمولاً زن دارند … کسانی که از زن و خونه محبت آنچنانی ندیده‌اند. یکیشون می‌گفت وقتی که اون دلی که می‌خوام، زنم بهم نمی‌ده، من مجبورم. زنم می‌گه چون دخترم بزرگه و پسرم بزرگ شده، من دیگه با تو تماس ندارم… می‌گفت دختر و پسر بزرگ دارم، به خاطر اینکه زنش زیاد باهاش نبود و رابطه برقرار نمی‌کرد، مجبور شد پناه بیاره به ما».

تن‌فروش ۲۲ ساله‌ای که ۴ سال است این کار را شروع کرده، می‌گوید: «مردها اکثراً متأهل هستند و ما از فرم خونه، کیف لوازم آرایش یا آینه و شمعدان می‌فهمیم که این مرد زن داره». یک تن‌فروش ۳۹ ساله نیز که ۱۳ سال سابقه کار دارد، می‌گوید: «اکثراً هم متأهل‌اند. زن و بچه دارن. من سعی می‌کنم با سنین بالا برم. مثلاً زن و بچه‌اش رفته خونه مادرش و میان یکی رو می‌برن …… من با یکی رفتم و گفتم تو زن داری؟ گفت آره زنمو دوسم دارم. گفتم فکر نمی‌کنی زنت بهتر از من باشه؟ چرا میای با من برنامه می‌ذاری؟ گفت نمی‌شه که آدم همش آبگوشت بخوره، یک شب هم باید چلوکباب بخوره».

مردان مشتری چه تحصیلاتی دارند؟
چهارمین یافته تصریح می‌کند بیشترین مشتریان از طبقه تحصیل‌کرده‌اند. به گفته زنان تن‌فروش، مشتریان، بیشتر دارای تحصیلات عالی بوده‌اند. در رده بعدی ۴۲.۸ درصد زنان به افراد با تحصیلات دبیرستانی به عنوان مشتری اشاره کرده‌اند. در مجموع، بر اساس اظهارات ۹۰ درصد پاسخگویان، مشتریان آنها، تحصیلاتی در حد دبیرستان و بیشتر داشته‌اند.

اظهارات زنان تن‌فروش در خصوص تحصیلات مشتریان گاهی ضد و نقیض است. عده‌ای از آنان تحصیلات مشتریان خود را بالا ذکر می‌کنند. یک تن‌فروش ۲۱ ساله که خودش تا سوم راهنمایی تحصیل کرده، می‌گوید: «تحصیلات هم فرق داره. الان تو تحصیل‌کرده‌ها بیشتره. الان من خودم با یه دکتر رابطه دارم که دندان‌پزشکه، ۲۵ سالشه، وضعش توپ، اما زن نداره. همه نوع خدمات هم می‌خواد. کراک می‌کشه». یک تن‌فروش ۲۰ ساله با سابقه ۱۰ سال تن‌فروشی که تا سوم دبیرستان خوانده است می‌گوید: «تحصیلات اونها دیپلم، فوق دیپلم، اما بین اونها ممکن است تحصیلات عالی هم داشته باشند». تن‌فروش دیگری که ۲۵ سال دارد و لیسانسه است، می‌گوید: « ۶۰ تا ۷۰ درصدشون اکثراً تحصیل‌کرده‌اند».

در مقابل این گروه، عده دیگری نیز خبر از تحصیلات پایین مشتریان می‌دهند. یک تن‌فروش ۲۰ ساله که تا پنجم ابتدایی تحصیل کرده است، می‌گوید: «تحصیلات اونها بیشتر دیپلم و زیر دیپلم است. البته یک مشتری داشتم که سال آخر دانشگاه بود و داشت طرح می‌گذروند».

نکته دیگری که به آن اشاره شده است تأثیر تحصیلات بر روابط جنسی محدودتر مرد با زنان تن‌فروش است. بدین معنا که مردان با تحصیلات بالاتر معمولاً روابط جنسی را با زنان تن‌فروش محدودتری تقاضا می‌کنند. یک تن‌فروش ۳۸ ساله که تحصیلات فوق دیپلم دارد، می‌گوید: «معمولاً تحصیلات بالایی ندارند، سیکل و در حد دیپلم هستند. نه اینکه برای من این طور بوده. من آدم تحصیل‌کرده زیاد دورم بوده، ولی معمولاً قشر تحصیل‌کرده با یکی دو نفر فابریک دوست می‌شوند».

قاضی و بازپرس دادسرای مجتمع قضایی مسئول بررسی پرونده‌های تن‌فروشی نیز در این باره اظهار داشت: «تحصیلات آنها (مشتریان) معمولاً پایین است. البته افراد دارای تحصیلات بالا هم ممکن است چنین مشکلاتی داشته باشند، ولی معمولاً با زن‌هایی که از نظر مالی بهترند و آن هم فقط با یک زن ارتباط دارند. این طور نیست که با زنان خیابانی و تن‌فروش ارتباط‌های متعدد داشته باشند. چون این روابط مشکلاتی در پی خواهد داشت».

وضعیت شغل مشتریان
۹۷.۹ درصد از تن‌فروشان که به سؤال درباره وضعیت شغلی مشتریان پاسخ داده‌اند، مشتریان خود را شاغل اعلام کرده و تنها ۵ نفر (۲.۱ درصد) از آنان معتقد بودند مشتریان بی‌کار هستند. داده‌های کیفی نیز نشان‌دهنده گستره وسیعی از مشاغل بین مشتریان است.

تن‌فروش ۱۶ ساله در این باره می‌گوید: «همه شون شغل دارن، کار می‌کنن، وگرنه از کجا می‌آرن این پول‌ها رو پرداخت کنن. من با اکثر اونهایی که سر و کار داشتم یا فروشنده بودن یا کفاش». تن‌فروش ۱۵ ساله دیگری می‌گوید: «شغل‌ها هم فرق داره؛ شرکتی، فروشنده، مهندس، کفاش، کارگر».

یک تن‌فروش ۲۰ ساله نیز می‌گوید: «بیشتر بازاری هستند که بتونند اون بودجه‌ای رو که ما می‌خواهیم بدهند». تن‌فروش ۲۲ ساله دیگری می‌گوید: «بیشتر کاسب هستن و کارمند. راجع به خودشون اطلاعات نمی‌دن و من نمی‌پرسم چون برام مهم نیست. کارمندهای دولتی، کاسب‌های بازار، مغازه‌دارها».

تن‌فروش ۵۰ ساله دیگری می‌گوید: «شغل آزاد دارند، بازاری هستند». یک تن‌فروش ۲۲ ساله نیز می‌گوید: «دکتر، مهندس همه چی هست. شاغل هستند و کارمند خیلی کم است، چون به سختی پول درمیاره، این کارو نمی‌کنه، ولی بیشتر بازاری، کاسب کار آزاد، اون‌هایی که شلوارشون دوتاست؛ اونها بیشترند». تن‌فروش ۳۵ ساله‌ای در مصاحبه عمیق اظهار داشته: «کارمند هسن، کارگر هسن، بازاری هسن، بیکار هستن».

در مقابل تن‌فروشانی که بیشتر مشتریانشان شغل آزاد و با درآمدهای بالا دارند، عده دیگری نیز وضعیت شغلی مشتریان را چندان مساعد نمی‌بینند. تن‌فروش ۳۹ ساله که در محله‌ای فقیرنشین در جنوب شهر تهران خدمات جنسی ارائه می‌دهد، در این مورد می‌گوید: «بیشتر کارگرن که حالا یا ما رو می‌برن توی اتاق مجردیشون یا محل کارشون. به ندرت پیدا می‌شه که از ۱۰ تا مردی که میاد، دوتاشون آدم حسابی باشن و جای خوب داشته باشن».

یکی از بازپرسان دادسرای مجتمع قضایی ویژه بررسی پرونده‌های تن‌فروشی درباره یکی از زنانی که پرونده‌اش به او ارجاع شده بود، می‌گوید: «او در مناطق خاصی از تهران (ولنجک) با سرایدارهای افغانی رابطه برقرار می‌کرد و از این طریق هم یک ماشین پراید خریده و یک خانه هم رهن کرده بود. او دو سال بود که صرفاً با سرایدارهای افغانی رابطه داشت و از این راه مثلاً کسب درآمد می‌کرد».

بیش از نیمی از مشتریان زنان تن‌فروش، درآمد بالا دارند
ششمین یافته نشان می‌دهد از مجموع پاسخ‌دهندگان ۱۹.۲ درصد به سؤال درباره وضعیت درآمد مشتری پاسخ نداده‌اند، اما از مجموع کسانی که به این سؤال پاسخ داده‌اند، ۵۴.۷ درصد، مشتریان خود را بیشتر در گروه‌های پردرآمد قرار داده‌اند. رده بعدی، گروه‌هایی با درآمد متوسط هستند که ۴۵.۳ درصد پاسخ‌گویان بیشتر آنها را مشتری خود می‌دانند. در مجموع، هیچ‌یک از پاسخ‌گویان، مشتریان خود را افراد فقیر و کم درآمد معرفی نکرده‌اند. داده‌های کیفی نیز نتیجه به دست آمده را تأیید می‌کند.

تن‌فروشی ۲۱ ساله با تقسیم‌بندی مشتریان بر اساس وضعیت مالی آنها می‌گوید: «مشتری‌ها با پول تقسیم‌بندی می‌شن، البته به شغل اونها هم بستگی داره. بعضی‌ها پول کمتری می‌دن، اما مؤدب‌تر و تمیزترن، آدم رو بهتر درک می‌کنن. توهین نمی‌کنن، بعضی‌ها هم هستند که کارشونو که می‌کنن، به آدم توهین هم می‌کنن».

تن‌فروش ۲۰ ساله دیگری درباره وضعیت اقتصادی مشتریان می‌گوید: «از لحاظ درآمدی بیشتر متوسط هستند».

تعدادی از زنان تن‌فروش وضعیت مالی مشتری را در درخواست رابطه جنسی او چندان مؤثر نمی‌دانند. یک تن‌فروش ۲۲ ساله در این باره می‌گوید: «هم توشون مایه‌دار هست و هم کسی که وضعش معمولی باشه … پول هم نداشته باشن از زیر سنگ پول تهیه می‌کنن و حالشون رو می‌کنن و بعد بهمون پول می‌دن». تن‌فروش ۳۵ ساله دیگری در این مورد می‌گوید: «اصلاً ممکن است طرف پولدار هم نباشه، ولی از نوع خواستن او آدم می‌فهمه که حاضره بده. خب من داشتم، طرف حاجی بازاری بود، ولی چونه می‌زد تا بکشونه زیر قیمت. ولیکن داشتم طرف دانشجو بود ولی می‌داد. حاضر بود».

محل سکونت مشتری
هفتمین یافته این پژوهش تصریح می‌کند زنان تن‌فروش محدوده وسیعی را به عنوان محل سکونت مشتریان مطرح کرده‌اند که نشانه پراکندگی متقاضیان در سراسر شهر تهران است و علاوه بر این نشان می‌دهد که مشتریان برای یافتن تن‌فروشان گاهی مسافت‌های زیادی را نیز می‌پیمایند.

یک تن‌فروش که بیشتر در مناطق نازی‌آباد، گیشا و جمهوری واقع در جنوب و مرکز تهران کار می‌کند، می‌گوید: «اکثراً خونه‌هاشون تو مرکز شهر بود؛ ونک، سلسبیل، بهارستان و …».

تن‌فروش دیگری که در محدوده نازی‌آباد، خزانه و جوادیه واقع در جنوب تهران کار می‌کند، می‌گوید: «بچه‌های آریاشهر و گیشا خیلی زیادند». یک تن‌فروش که درنازی‌آباد، خزانه و یادگار امام (جنوب تهران) فعال است، می‌گوید: «محل سکونت اونها بیشتر مناطق بالا مثل نیاوران و قیطریه بود. با یکی دو تا هم توی نازی‌آباد کار کردم و چون نمی‌تونستند مبلغ خوبی بدهند، دیگه نرفتم». تن‌فروش دیگری که محدوده فعالیتش شهرک غرب، امامزاده حسن و سعادت‌آباد است، اظهار داشت: «پولدارها شمال، شمال غرب تهران زندگی می‌کنن. چون تو محدوده‌ای که خودم زندگی می‌کنم زیاد نیستن. بیشتر مشتری‌هام شمال یا شمال غرب تهران هستن».

مردان مشتری زنان تن‌فروش اغلب از روابط زناشویی خود ناراضی‌اند
هشتمین یافته تصریح می‌کند بسیاری از تن‌فروشان، نارضایتی مشتریان از روابط خانوادگی یا اختلال در روابط جنسی با همسر را عامل گرایش آنان به تقاضای رابطه جنسی عنوان کرده‌اند.

یک تن‌فروش مطلقه ۳۸ ساله در این باره می‌گوید: « مهم‌ترین مسئله، بحث سکس است که به دلیل مسائل مذهبی و تعصبی، خیلی مردان مشکلاتی از طرف زنانشان دارند که برآورده نمی‌شود. پس عامل مهمی ‌در پناه آوردن به بیرون است. مسئله مهمم دیگر تنوع‌طلبی مردان است و این سبب می‌شود که هیجانات خودشان را تخلیه کنند».

وی در یک طبقه‌بندی از مشتریان آنها را به شش گروه تقسیم می‌کند: «اول مردانی که از طرف زنان خود تأمین نمی‌شوند. دوم مردانی که نیازهای جنسی‌شان فراتر از عقاید همسرشان است. سوم پسرهایی که اول سکس‌بازی‌شان است و با دوستانی رقم خورده‌اند که این کار را تشدید می‌کند. چهارم مهم‌تر از همه مردانی که دارای پول زیاد هستند و نمی‌دانند چطور پولشان را خرج کنند. پنجم مردانی که خیلی خوش‌گذران و رفیق‌باز هستند و با خانواده تفریح و حال نمی‌کنند. ششم مردانی که در مذهبی‌بودن فیلم بازی می‌کنند و زنشان باید طبق الگوی آنها رفتار کند، بالطبع زنانشان از مد و سکس و جامعه عقب می‌مانند و مردانشان در جای دیگر تخلیه می‌شوند».

تن‌فروش ۱۵ ساله دیگری می‌گوید: «البته خیلی‌هاشون زن‌های گندی دارن که بلد نیستن شوهراشونو راضی کنن. باید یه دوره کلاس برن».

یک تن‌فروش ۲۲ ساله نیز می‌گوید: «همه جور هستن، بعضی‌هاشون که دچار‌ هاری هستن و با وجود اینکه زن خوبی دارن از لحاظ روحی تشنه هستن و میان و با ما حال می‌کنن و با ما با خشونت رفتار می‌کنن که یک ذره روحشون ارضا بشه. بعضی‌هاشون هر روز این کار رو می‌کنن و اگر این کار رو نکنن مثل آدم‌های معتاد می‌مونند و بعضی‌ها هم زمانی که با زن‌هاشون نمی‌تونن این کار رو بکنن حالا زنه پریوده یا حامله است، میان سراغ ما و یک عده هم هستن که هر از گاهی میان و یک موقع یک هفته پشت سرهم میان و یک موقع می‌بینی یک ماه هم ازشون خبری نیست، ولی اکثراً با وجود داشتن زن، چون زن سردی دارن یا خوب حال نمی‌دن میان سراغ ما».

برخی از زنان تن‌فروش به تنوع‌طلبی و تمایلات شدید در رابطه جنسی مشتریان به عنوان دیگر عوامل مراجعه آنان اشاره کرده‌اند. یک تن‌فروش ۵۰ ساله که ۳۰ سال سابقه کار دارد، می‌گوید: «این مردهایی که می‌خواهند برنامه بروند، دوست دارند طرفشون جوان باشه. یکی هم مثلاً می‌خواد با هر زنی برنامه بره تا اون برنامه‌ای که با زنش نمی‌ره رو با زن اینکاره می‌ره. چون یه زن غریبه که ۱۰ تومان یا ۲۰ تومان می‌گیره، هر چی رو که مشتری بگه انجام می‌ده که با زن خودش نمی‌تونه این کار رو بکنه و اون زن که احتیاج به پول داره، هر کاری که می‌گن رو انجام می‌ده، ولی یکبار مصرف است و با هر زنی فقط یک بار می‌رن؛ این زن‌هایی که باهاشون اهل برنامه هستند. اون هم یک نوع عادت هست….، به این کار معتاد هستند. این مردها مثل زن هرزه هستند».

تن‌فروش ۲۲ ساله دیگری می‌گوید: « همه جوره هست. مثلا یکی هست زنش مثل عروسک می‌مونه، تازه دو ماه است که عروسی کرده و هنوز جهیزیه زنش چیده نشده که میاد این کار رو می‌کنه. زمانی که خونه این افراد می‌ریم، زنش مهمونی است یا خونه مامانش یا سفر خارج از کشور».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com