نلسون ماندلا؛جاودانه شد.

نلسون ماندلا رهبر جنبش ضد آپارتايد و اولين رئيس جمهوری سياه آفريقای جنوبی در سن ٩٥سالگي بر اثر بيماری ريوی،روز پنجشنبه ۵ دسامبر ۲۰۱۳ (۱۴ آذر ۱۳۹۲) در ژوهانسبورگ درگذشت.
بررسی زندگی نامه و مبارزات برنده جايزه صلح نوبل نشان ميدهد كه چرا نلسون ماندلا را ميتوان در كنار ماهاتما گاندی مارتين لوتركينگ وآنگ سان سوچی از محبوب ترين رهبران مبارزه مدنی براي تحقق عدالت وآزادی بر شمرد.

آفريقای جنوبی بدليل موقعيت ويژه جغرافيايي از قرن ١٧ ميلادی تبديل به پل ارتباطي تجارت ميان اروپا وآسيا گرديد.ايجاد پايگاه هاي تجاری شركت هند شرقی هلند و به تبع آن مهاجرت از اروپا به اين سرزمين سبب شد تا ازآفريقای جنوبی با عنوان ملت رنگين كمان ياد كنند.از سوی ديگر اين تنوع نژادی موجبات بروز تنش ميان اقليت سفيد پوستان و سياهپوستان اكثريت را فراهم نمود.

با توسعه كيپ تان به محلی برای زندگی ،مهاجران اروپايی درآن كشور ساكن شدند.اقليت سفيدی كه در نهايت كمتر از بيست درصد جمعيت اين كشور را تشكيل ميدادند،كنترل دولت واقتصاد را كه شامل منابع طبيعی ،مثل سومين ذخيره طلاي جهان را به انحصار خود در آوردند.سفيد پوستان انديشه های مذهبی و فلسفي مبتی بر برتري نژاد سفيد را توسعه دادند،كه در نهايت اين استثمارگري منجر به دوره تاريخي آپارتايد در آفريقای جنوبی شد.نظامی قانونی واقتصادی كه با كمك نيروي پليس و ارتش،غير سفيدها را از اقتصاد و قدرت سياسي حذف ميكرد.آنها به اجبار خانه هايشان را ترك كردند و در محله هاي جدا ساكن شدند.هر صداي مخالفی سر كوب شد و قوانين نژاد پرستانه از خارج كردن افراد و سازمان ها از زندگي عمومي تا تحميل قانون ازدواج سفيد با سفيد و سياه با سياه اعمال شد.

مقاومت مدنی در برابر اين تبعيض آشكار از ابتدا بر اساس نظريات گاندی در سال ١٩٠٦ شكل گرفت.طولی نكشيد كه كنگره ملي آفريقا(ANC) به عنوان اصلی ترين مخالف اين نظام سلطه در سال ١٩١٢ تاسيس شد،در چهار دهه اول مبارزات بيشتر از سازوكارهای قانونی اعتراض استفاده گرديد.

نلسون ماندلا در سال ١٩٤٣ به عنوان فعال سياسی به كنگره ملي آفريقا پيوست.او اولين سياه پوستي بود كه در آفريقای جنوبی دفتر وكالت داير نمود وخدمات حقوقی رايگان يا ارزان قيمت در اختيار آن دسته ازسياهانی كه قادر به برخورداری از نمايندگان قانونی نبودند قرار می داد.در دهه پنجاه ميلادی و با شدت گرفتن اعمال قوانين آپارتايد،فعاليت ماندلا هم در كنگره ملی آفريقا بيشتر ميشد.

پس از آنكه حزب ملی گرا كه اكثريت آن را آفريكانسهای طرفدار سياست جدايی نژادي آپارتايد تشكيل ميدادند درانتخابات١٩٤٨ پيروز شد،ماندلا در مخالفت كنگره ملی آفريقا در سال ١٩٥٢و مبارزات كنگره خلق در سال ١٩٥٥،كه اتخاذ منشور آزادی نوسط آن برنامه بنيادين آرمان ضد آپارتايد را فراهم میكرد نقش اساسي داشت.در تمام سالهای مبارزه او بارها دستگير وزندانی شد.او كه در آغاز طرفدار مبارزه مدنی بدون خشونت بود،پس از واقعه شارپ ويل كه منجر به كشته شدن ٦٧ نفر از معترضين عليه قوانين آمد وشد گرديد، با دلسرد ی از بی نتيجه بودن كمپين مبارزه بدون خشونت در سال ١٩٦١ درجمع شركت كنندگان در كنفراس فراگير آفريقا با اعلام تشكيل امخونتوه سيزه (نيزه ملت) كه رهبري آن را خودش و جمعی از فعالان يهودی حزب كمونيست آفريقا ی جنوبی بر عهده داشتند دعوت به مبارزه نظامی كرد.

اومبارزات خرابكاری عليه اهداف نظامی و دولتي را رهبری كرده و تدابيري انديشيد كه در صورت عدم موفقيت فعاليت های خرابكارانه در بر اندازی نظام آپارتايد به جنگ چريكی متوسل شود.در ٥ اوت ١٩٦٢،ماندلا پس از هفده ماه گريز دستگير شد و در ژوهانسبورگ در اكتبر همان سال به اتهام رهبري اعتصاب كارگران و خروج غير قانونی از كشور به ٥ سال زندان محكوم شد.در حالی كه در حال سپری كرد دوران محكوميتش بود در پی دستگيری در رهبران كنگره ملی آفريقا در ژوئن ١٩٦٤در دادگاه ديگری به اتهام خيانت و خرابكاری به حبس ابد محكوم شد.وی در دفاعياتش خطاب به دادگاه گفت:
((در طول زندگی ام خود را وقف مردم آفريقا كردم،با استيلای سفيد پوستان مبارزه كردم و بااستيلای سياهان نيز مبارزه كردم.به دنبال آرمان جامعه آزاد و دموكراتيك كه همه بتوانند در آن با توازن وبا فرصت هاي برابر زندگي كنند بوده ام.اين آرمانی است كه با آن زندگی كرده و به آن دست يابم،اما اگر نياز باشد آماده ام كه براي آن بميرم))

ماندلا در جزيره روبن زندانی شد.او از درون زندان به مبارزات خود ادامه داد.سرانجام در فوريه ١٩٩٠پس از تحمل ٢٧سال زندان آزاد شد.در ١٧ مارس همان سال دو-سوم رای دهندگان آفريقای جنوبی پايان رژيم اقليتی و نظام آپارتايد كه در مذاكرات تعيين شده بود موافقت كردند و نلسون ماندلا در اولين انتخابات آزاد به عنوان رئيس جمهور آفريقای جنوبی جديد انتخاب شد.او در يك سخنرانی پرشور در جمع هزارن تن از هوادارانش اعلام كرد كه توجه وی معطوف به برقراری صلح برای اكثريت سياهپوستان و حق رای براي آنان است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)