تجربه مبارزه ضد آپارتاید آفریقای جنوبی برای فلسطین

منبع: اومانیته[۱]

برگردان: نوژن اعتضادالسلطنه

احمد کاترادا از مبارزان جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی سال‌ها از یاران هم سلولی نلسون ماندلا رهبر این جنبش در زندان‌های رژیم آپارتاید بود. وی در سال ۱۹۶۱ به همراه ماندلا و تنی چند از رهبران کنگره ملی آفریقا در شمال ژوهانسبورگ بازداشت شد. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده این افراد آنان را متهم به خرابکاری و اتهاماتی معادل خیانت نمود. این مبارز هندی تبار همواره از حقوق فلسطینیان دفاع کرده است. کاترادا در پیامی که به مناسبت هشتمین سال اعلام همبستگی مردم آفریقای جنوبی با ملت فلسطین و مخالفت با آپارتاید اسرائیل صادر کرده آورده است “جداسازی مسیر فلسطینیان و اسرائیلی‌ها در خیابان‌ها، قوانین تبعیض آمیز ازدواج در مورد فلسطینیان ، قوانین نژادپرستانه شهروندی و تبعیض آمیز اسرائیل برپایه قومیت گرایی، تخریب منازل فلسطینیان بومی و کسانی که سال‌ها در این اراضی زندگی کرده‌اند، کندن درختان زیتون، برای هیچ یک از این اقدامات واژه ای جز “آپارتاید” را نمی‌توان به‌کار برد”. احمد کاترادا بنیادی را تاسیس کرده است که در جهت تقویت صلح در جهان و تلاش در راستای محو آپارتاید و تبعیض نژادی و قومیتی فعالیت می‌کند. کاترادا کمپینبین‌المللی را برای رساندن صدای مروان برغوثی مبارز زندانی فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به راه انداخته است. کاترادا اخیراً به مناطق فلسطینی سفر کرده است. مصاحبه پیش رو توسط خبرنگار نشریه “اومانیته” (ارگان حزب کمونیست فرانسه) با احمد کاترادا در جریان برگزاری فستیوال اومانیته در سال جاری میلادی انجام شده است.

اومانیته: پس از بازدید از اراضی فلسطینی چه احساسی داشتید؟

احمد کاترادا: ما اطلاعاتی زیادی در مورد اراضی اشغالی فلسطینی کسب کردیم. اطلاعاتی در مورد مبارزه‌ی فلسطینیان و چگونگی موضع گیری آنان در قبال اسرائیلی‌ها. با این حال آن‌چه در حال حاضر در فلسطین می‌گذردجدی‌تر از آن چیزی است که ما فکرش را می‌کردیم. ما می‌دیدیم که اسرائیلی‌ها چگونه مرتکب نقض حقوق بین‌المللمی‌شوند.

اومانیته: برخی از وجود آپارتاید اسرائیلی‌ها علیه فلسطینیان سخن می‌گویند. آیا شما با این نظر هم عقیده هستید؟

احمد کاترادا: در بسیاری از مناطق فلسطینی وضعیت بدتر از آپارتایدی است که ما در آفریقای جنوبی آن را تجربه کردیم چرا که در آن زمان دیواری که اینک با شدتی بی سابقه میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها وجود دارد میان سیاه پوستان و سفید پوستان وجود نداشت. در دوره رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی ایست بازرسی وجود نداشت. درست است که سیاه پوستان از برخی مناطق اخراج می‌شدند با این حال به هیچ وجه شرایطی مشابه وضعیت کنونی در اراضی فلسطینی وجود نداشت.

من با چشمان خود دیدم که چگونه سربازان اسرائیلی منازل فلسطینیان در جنوب هبرون را ویران می‌کردند. این اقدامات غیر قابل تصور هستند. نظامیان اسرائیلی تلاش می‌کردند تا هرگونه اثری از فلسطینیان و اعراب بادیه نشین بدوی را محو کنند. این اقدام نظامیان اسرائیلی شبیه رژیم پیشین آپارتاید در آفریقای جنوبی است. آنان با موضع گیری ضد انسانی خواستار حذف غیر اسرائیلی‌ها هستند. با این حال وقتی که در جزئیات زندگی روزانه فلسطینی‌ها دقت می‌کنیممی‌بینیم که وضعیت جاری در این منطقه بدتر از دوران آپارتاید است.

اومانیته: نظر شما در مورد نوع رویکرد جامعه بین‌المللی در قبال رژیم اسرائیل چیست؟

احمد کاترادا: علیرغم صدور قطعنامه هایاز سوی نهادهای بین‌المللی علیه رژیم اسرائیل، این رژیم کماکان نسبت به رویکرد جامعه بین‌المللی بی اعتنا است. متأسفانه برخی از قدرت‌های بزرگ هوادار رژیم اسرائیل هستند و از قدرت‌شان برای تضعیف این رژیم استفاده نمی‌کنند.

اومانیته: آیا بهنظر شما اعمال تحریم علیه رژیم اسرائیل امری ضروری است؟

احمد کاترادا: هر آن‌چه که در توان ما است را بایستی انجام دهیم. با این حال در این مورد بایستی بگویم که بهنظر من تحریم تنها ابزار مورد استفاده نمی‌تواند باشد. پارامترهای دیگری نیز هستند که می‌توانند در پیروزی ما در این نبرد تعیین کننده باشند. علاوه بر تحریم، مبارزه مسلحانه نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند. (احمد کاترادا پیش‌تر در مصاحبه ای با اشاره به مبارزه مسلحانه بهعنوان ابزاری در راه مبارزه سیاسی گفته بود “زمانی که مبارزه مسلحانه را آغاز کردیم متوجه شدیم که موارد کمی در تاریخ وجود دارند که این شیوه به تنهایی موفقیت آمیز بوده باشد. تقریباًهر مبارزه مسلحانه و آزادیبخشی در نهایت پای میز مذاکره به نتیجه رسیده است. مبارزه مسلحانه با هدف مجبور کردن دشمن و کشاندن آن پای میز مذاکره انجام شده بود. این بخشی از تجربه ما برای مردمانی است که مبارزه می‌کنند.م.) در مورد آفریقای جنوبی تحریم‌ها باعث انزوای رژیم آپارتاید شد بهطوری که آن رژیم اجازه شرکت در هیچ یک از رویدادهای ورزشی، فرهنگی و مالی و اقتصادی را نیافت. بله در این صورت تحریم کارکرد مناسبی دارد.

اومانیته: در مورد آزادی زندانیان فلسطینی بایستی چه کاری را انجام داد؟

احمد کاترادا: نلسون ماندلا همواره می‌گفت که آزادی ما در آفریقای جنوبی به ثمر نخواهد نشست مگر آن‌که در نهایت مردم فلسطین آزادی خود را به دست آورند. ما بایستی از فلسطینیان حمایت مؤثرتری را بهعمل آوریم. ما بایستی برای آزادی رفیق مان “مروان برغوثی”[۲]بکوشیم. من ۲۶ سال از زندگی‌امرا در زندان سپری کرده‌ام و مفهوم سلول انفرادی را درک می‌کنم. من می‌دانم زمانی که زندانی امکان دسترسی به کاغذی برای نوشتن را هم ندارد چه دردی را تحمل می‌کند. زمانی که نمی‌تواند اعضای خانواده‌اش را ببیند چه زجری می‌کشد. بعد از هر بازجویی در زندان من فقط به مرگ فکر می‌کردم. در همان حال من آموختم که بایستی در شرایط دشوار بر هراس از مرگ غلبه کرد. به یاد دارم که زندان تنها نبودم. در سلولی انفرادی یک بطری هم وجود داشت. در آن‌جا فهمیدم که بایستی در قبال همرزمان دیگرم احساس مسئولیت نمایم. اکنون به یاد می‌آورم که برخی از زندانیان دیگر زیر شکنجه های شکنجه گران جان خود را از دست دادند. علیرغم تمام این فشار ما در نهایت پیروز شدیم. فلسطینیان نیز در مبارزه خود همین وضعیت را تجربه می‌کنند. در نهایت روزی که تمام جهان با آنان متحد شوند فلسطینیان نیز آزاد خواهند شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)