نادر نادرپور را در تاجیکستان دوران شوروی خوب می‌شناختند و اشعار سبک نو اورا بسیار دوست می داشتند. به ویژه «شعر انگور» اورا که در همایش جهانی فارسیزبانان در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان خواند و پسند همگان آمد. اما متاسفانه مردم تاجیک از ترجمه‌های او و دیگر فعالیت‌های  فرهنگی او چیز زیادی نمی‌دانند. خواندن مقاله محمدسعید حنایی کاشانی را بسیار مفید می‌دانم. محمدسعید حنایی کاشانی سه ترجمه یک شعر را به خوبی و به روشنی نشان می‌دهد. من این سبک انتقاد را می‌پسندم، چون فکر می‌کنم که هر ترجمه‌ای، چه شعر باشد و چه داستان یا رمان باید دقیق نشان دهد که اصل متن از کدام چاپ آثار و با چه عنوانی و حتی در چه سال و در کجا منتشر شده است. با این راه می‌شود کار خوانندگان تخصوصی را که چند زبان می‌دانند و علاقه زیاد در مقایسه کردن ترجمه آثار هنری دارند راحت‌تر می‌شود. برای مثال وقتی ترجمه اشعار فروغ فرخزاد را به زبان هلندی می‌خوانیم باید بدانیم که کدامی از اشعار او ترجمه شده است و این تنها در آن صورت روشن می‌شود که عنوان اصلی شعر نیز آورده شده باشد. به هر حال شیوه مقایسه محمدسعید حنایی کاشانی با این که به این نکته‌ها متمرکز نمی‌شود اما از نقطه نظر مفهومی قابل توجه است.

نادر مادرپور

نادر مادرپور

مقاله محمدسعید حنایی کاشانی با عنوان «نادر نادرپور، اونگارت‌تی و هنر ترجمۀ شعر» در تهران‌رویومنتشر شده‌است و قابل دسترسی ست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)