رقص‌های شکم عربی در دوران پساشوروی جامعه تاجیکستان مد شد، به تازگی شوری در یوتیوب به پا کرد

shabnam-1

ویدیو کلیپ اخیر خواهران شبنم و فرزانه در فضای اینترنتی تاجیکان سروصدا به‌پا کرد و بسیاری از رسانه‌های داخلی از آن به عنوان تصاویر “نیمه‌برهنه” یا نیم‌عریان نام بردند. در حالی که تنها دست و پای این دو خواران خوشصدا و زیبا نمودار بود. هرچند بسیاری‌های معتقدند که نوع رقص آنها بود که پسند بسیاری از بینندگان نیامد. رقص کاملا غربی و به سبک ام تی وی اروپایی.

یکی از رسانه‌‌های پیشگام تاجیکستان نیز ویدیو گزارشی تهیه کرده در باره رقص‌های دوره پساضشوروی زنان و دختران تاجیک که بسیاری از آنان را تنها تاجیکان می توانند تشخیص دهند که تاجیک نیستند یا حداقل از تاجیکان مرز سابق شوروی نیستند.

اگر از رقص‌های عامیانه و شهوانی این ویدیو گزارش بگذریم، می توانیم ببینیم که تحمول جامعه تاجیک نسبت به رقص و شادی و بیباکی تنگ‌تر شده و یا می شود گفت که امکانات جدید دنیای دیجیتال روی پوشیده جامعه را که قبلا تنها برای عده خاص باز بوده حالا به روی همگان گشوده است.

طرفدار رسانه ای شدن زندگی خصوصی مردم نیستم و معتقیدم که رسانه از قدرت خود نباید بر علیه مردم خود استفاده کند و شقیقه را با گوز برابر کند. فکر می کنم که رسانه باید پاسبان شادی‌‌ها و آزادی‌های مردم باشد نه این که چماقدار محل یا در نقش کمیته انضباطی.

خود ببینید و قضاوت کنید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)