دانشجویان:
مرگ بر طالبان، چه کابل چه تهران…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)