سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳: حکم چهار زندانی که در یک پرونده مشترک با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد.
جعفر حسین‌زاده، مسعود استکی، مصطفی آقامحمدی و مجید رضایی

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح دیروز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، حکم اعدام چهار مرد در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد. این چهار زندانی که هویتشان جعفر حسین‌زاده، مسعود استکی، مصطفی آقامحمدی و مجید رضایی احراز شده، با اتهام «قتل عمد»‌ در یک پرونده مشترک بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بودند.

به همراه این چهار زندانی یک زندانی دیگر به‌نام محمود عطایی نکوآبادی به سلول انفرادی منتقل شده بود که موفق به اخذ مهلت و یا رضایت از شکات پرونده شد و به بند خود بازگشت.

سازمان حقوق بشر ایران پیشتر خبر انتقال ایشان به سلول انفرادی جهت اعدام را اعلام کرده بود.

یک منبع مطلع درخصوص پرونده این پنج زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این پنج زندانی از سال ۹۱ در یک پرونده مشترک به اتهام قتل پسرعموی مسعود استکی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بودند. حکم این چهار زندانی درپی بروز اعتراض و شورش در بند ۴ این زندان و به قصد ترساندن و سرکوب زندانیان صورت گرفت.»

اعدام این چهار زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.

 

تصویر زیر متعلق به جعفر حسین‌زاده است:

تصویر زیر متعلق به مسعود استکی است:

 

تصویر زیر متعلق به مصطفی آقامحمدی است:

 

تصویر زیر متعلق به مجید رضایی است:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)