اسناد منتشرشده توسط ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات، نشان می‌دهد که دولت آمریکا عملیات شنود گسترده‌ای را در سراسر جهان پیش می‌برده است. این برنامه از جمله شامل شنود ارتباطات متحدان آمریکا می‌شده است.

این ادعاها باعث شده کمیته اطلاعات سنای آمریکا قول دهد چگونگی شنودهای آژانس امنیت ملی (بزرگ‌ترین سازمان اطلاعاتی آمریکا) را مورد بازبینی قرار دهد.

مطابق اطلاعات فاش شده، موسسات جاسوسی از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند؟

این مقاله بی بی سی فارسی نگاهی جالب به این موضوع کرده:

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/11/131127_an_nsa_spying.shtml

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)