تبریک و شادباش می گم به همه هموطنان عزیزم
به همه کسانی که از بلندپروازی های برنامه اتمی خسته شده بودند.
مردمی که کمرشون به خاطر مقاصد خاص گروهی خم شده بود.

جلوی ضرر را از هر کجا که بگیرند ، منفعت است.

اما چرا خامنه ای اینقدر سریع موضع گیری کرد و هلهله شادی سر داد ؟
اگر متن توافقنامه هسته ای رو حتی برای یک بچه دبستانی هم بخونید متوجه میشه که این توافقنامه یک جام زهر و یک ترکمانچای بود.
ترکمانچای نه برای مردم ایران بلکه برای حاکمیت.
در متن منتشر شده توافق نامه نه تنها حق غنی سازی جمهوری اسلامی به رسمیت شناحته نشد بلکه حتی حاکمت از خط قرمز ها خود نظیر اعطای اجازه بازدید از مراکز حساس ، آب سنگین اراک ، معادن اورانیوم ، درصد غنی سازی ۲۰ درصد و… هم گذشته است!!!

چیزی که واضح است اینکه پس از سالها درگیری با دنیا و قلدربازی بی نتیجه ، سرانجام حکومت ایران با ژستی پیروزمندانه برای مردم می خواهد بگوید که در این مذاکرات به چیزی که میخواسته رسیده است !!!

اما واکنش خامنه ای چرا اینقدر زود هنگام ؟؟؟

حاکمیت ادامه تحریم ها و کاهش درآمدهایش را برای بقای خود خطرناک تلقی می کرد. خامنه ای برای افراد تندروی حکومتی فصل الخطاب است و هرچه بگوید آنها پشت سرش تایید می کنند.
از آنجایی که متن توافقنامه یک رسوایی برای حاکمیت تلقی می شود ، خامنه ای با تبریک سریع و زود هنگام این توافقنامه می خواهد در درجه اول مانعی باشد در جلوی حملات لفظی و حیرت اصولگرایان از این رسوایی!
یک کلام : خامنه ای نمی خواهد این آش رسوایی بیش از حد هم بخورد و بوی آن به هوا رود!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)