کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در ادامه گزارش‌های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان ۱۳۹۲ پرداخت.
این سازمان مردم‌نهاد بر اساس اساسنامه خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.
در گزارش “کانون مدافعان حقوق بشر” با توجه به گذشت بیش از هزار روز از بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، توجه مقام های مسئول حکومت ایران به این نکته جلب شده است که ادامه این وضعیت به معنای نبود استقلال قضایی و غلبه سیاست بر عدالت است.
همچنین در گزارش این سازمان مردم‌نهاد که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود، در سه بخش “حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی”، “حقوق اقتصادی و اجتماعی” و “میراث فرهنگی و محیط‌زیست” به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
در بخش وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی و فرهنگی این گزارش، به نام فعالان سیاسی و مدنی و فرهنگی که بازداشت شده‌اند، اشاره شده است. وضعیت اقتصادی و کارگران از دیگر مواردی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
 متن گزارش ماه آبان ۱۳۹۲ کانون مدافعان حقوق بشر که در اول آذرماه ۱۳۹۲منتشر شده، از اینجا قابل دسترسی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)