بیخدایان مبارزیکی از ادعاهای پوشالی و خنده دار مسلمانان، معجزه بودن قرآن است. مسلما متن قرآن آنچنان آشفته و شلخته است که نمی توان چیز معجزه آسایی در آن یافت. به همین خاطر ملایان به بی سواد بودن محمد متوسل می شود. آنها ادعا می کنند که این داستان ها و گفته ها از مردی بی سواد و بیابانگرد در جامعه ای عقب مانده، کاملا ناممکن است و به معجزه می ماند.
متاسفانه حتی برخی از غیرمسلمانان نیز تحت تاثیر این ادعا قرار گرفته اند و تصور می کنند که حتما فردی بوده است که مخفیانه به محمد این گفته ها را می رسانده است. (مثل ورقه بن نوفل یا سلمان فارسی).البته بنا بر منابع اسلامی، ورقه بن نوفل تاثیر فراوانی در ادعای پیامبری محمد داشته است.
بیایید این ادعا را بررسی کنیم. آیا نقل داستان های انجیل از سوی یک فرد عامی در حجاز امری عجیب است؟

۱. مردم حجاز با داستان ها و اسطوره های انجیل ناآشنا نبودند. همانطور که همه می دانند اعراب حجاز و به خصوص قریش مردمی تجارپیشه بودند و مرتبا بین شام و حتی اورشلیم و یمن در رفت و آمد بودند. آنها مانند خود محمد (داستان آشنایی او با بحیرای راهب معروف است) طی این سفرها با اسطوره ها و داستان های اقوام مختلف آشنا می شدند.

حتی قرآن نیز اعتراف می کند که این داستان ها برای اعراب ناآشنا نبود:

و چون آیات ما بر آنان خوانده شود مىگویند به خوبى شنیدیم اگر مىخواستیم قطعا ما نیز همانند این را مىگفتیم این جز افسانههاى پیشینیان نیست. (۸:۳۱)

در سیره ابن هشام، نیز از مردی صحبت می شود که در مکه در رقابت با محمد، افسانه های پارسی را برای مردم می خوانده و محمد را با این کار آزار می داده است و البته بعدا محمد انتقامش را می گیرد و این مرد را می کشد! این نشان می دهد که مردم حجاز حتی با داستان ها و افسانه های پارسی نیز آشنا بودند.

۲. در حجاز یهودیان و مسیحیان بسیاری زندگی می کردند و مسلما ایشان با داستان های خودشان آشنایی داشتند. تنها سه قبیله یهود در یثرب زندگی می کرد.

۳. داستان های انجیلی در قرآن، نه تنها کامل و جامع نیستند بلکه نشان می دهد گوینده اطلاعات جسته و گریخته ای از این داستان ها داشته است. نقل این داستان های ناقص و پراکنده نشانه هیچ چیزی نیست. اعراب انزمان حتی بهتر از آن می توانستند بیان کنند.

۴. اعراب حجاز مسلما در نسبت با دیگر اقوام، عقب مانده و بی سواد بودند اما مردمانی شاعر پیشه بودند. اگر به آیات مکی دقت شود متوجه می شویم که این آیات نیز تا حد زیادی شاعرانه اند.

بنابراین اصلا عجیب نبوده است که مردی عامی و بیابانگرد مانند محمد، چنین داستان هایی نقل کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)