لینک گفتگوی صوتی

مهرداد درویش پور معتقد است که تشدید مسلمان ستیزی درکشورهای اروپائی، باعث تقویت نیروهای افراطی هوادار اسلام سیاسی در میان مهاجرین خواهد شد. به این ترتیب افراطیون مسلمان و افراطی های مهاجرستیز برهم اثر مثبت می گذارند و باعث رشد متقابل یکدیگر می شوند.

با نزدیک شدن انتخابات پارلمان اروپا، تدارکات و تبلیغات انتخاباتی نیروهای سیاسی مختلف برای شرکت در این انتخابات رنگ و بوی تازه‌ای گرفته است.

در این میان نیروهای راست افراطی در کشورهای اروپائی نه فقط کوشش‌هائی را برای هماهنگی و ائتلاف میان خود آغاز کرده اند، بلکه بقصد جلب ارای مردم، بر تبلیغات ضد خارجی و نژادپرستانه خود و نیز مخالفت‌شان علیه مهاجرت تأکید بیشتری می کنند و بر طبل کینه‌ورزی علیه مهاجران در کشورهای اروپائی می کوبند.

همین هفته گذشته خانم “مارین لوپن”- رهبر راست‌های افراطی فرانسه، وارد هلند شد تا با همتای هلندی خود- “گیرت ویلدرز”، ملاقات و مذاکره کند. این دو با استفاده از همین فرصت علیه مهاجرت غیراروپائیان به کشورهای اتحادیه اروپا ابراز مخالفت کردند.

اینک با استفاده از ادامه بحران اقتصادی در اروپا، نیروهای افراطی راست برای نشان دادن علل ناکامی‌های اقتصادی و رشد بیکاری، انگشت اتهام خود را بسوی مهاجران نشانه رفته اند و نظر سنجی‌ها نشان می دهند که در بسیاری از این کشورها این نوع علت یابی‌های عوامانه، رأی دهندگان بسیاری را بسوی آنها جلب کرده است.

یکی از ویژه‌گی‌های این نوع تبلیغات راست افراطی در بسیاری از کشورهای اروپائی، مسلمان ستیزی آنهاست که روزبروز وضح و شدت بیشتری بخود میگیرد.

در گفتگوئی با مهرداد درویش پور– استاد دانشگاه و جامعه شناس مقیم سوئد، وی اظهار عقیده می کند که بحران اقتصادی، بستر اصلی رشد این افراطیون است. او معتقد است که تشدید مسلمان‌ستیزی در این کشورها باعث تقویت نیروهای افراطی هوادار اسلام سیاسی در میان مهاجرین خواهد شد. به این ترتیب افراطیون مسلمان و افراطی های مهاجرستیز برهم اثر مثبت می گذارند و باعث رشد متقابل یکدیگر می شوند.

بعقیده درویش پور، امروز موج نژاد پرستی در کل اروپا بشدت در حال رشد است و رهبری آن را هم حزب راست افراطی فرانسه در دست دارد که تهدیدی جدی نه فقط علیه گروه‌های مهاجر است، بلکه آینده دموکراسی در این کشورها را هم به مخاطره می‌اندازد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)