ماموستا محمد خضر نژاد از روحانیون سرشناس کرد و از حامیان اعترضات سراسری ۱۴۰۱ بود. وی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۱ به همراه فرزندش یاسر خضرنژاد توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان دستگیر و پس از چند روز به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، ماموستا محمد خضرنژاد معروف به ماموستا بوکانی به اعدام محکوم شده است. ماموستا محمد خضرنژاد از روحانیون سرشناس کرد و از حامیان اعترضات سراسری ۱۴۰۱ بود. وی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۱ به همراه فرزندش یاسر خضرنژاد توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان دستگیر و پس از چند روز به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.

با ارسال هرگونه اطلاعات خود در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای او و صدای همه زندانیان باشیم

محاکمه غیابی ماموستا محمد خضرنژاد توسط ویدئوکال

در روزهای منتهی به ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ محاکمه ماموستا محمد خضرنژاد…..https://iranhrs.org/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)