آلفرد یعقوب زاده
در سال ۱۳۵۹ که ۲۰ سال داشتم خودم را به جبهه‌ها رساندم برای عکاسی جنگ. در حال نبرد و پیشروی در میان نیروهای جنگ‌های نامنظم، از این پسر عکس گرفتم که ترسیده بود و آموزش نظامی هم نداشت و خیلی جوان بود و ۱۳ سال داشت. دیدم خیلی ترسیده. رفتم به سمتش و او مرا بغل کرد و گریه کرد. گفتم خب جنگ همین است. گفت پدرم مرا آورده اینجا، و من ۲۰ ساله سعی کردم دلداریش بدهم!
چند روز گذشت و مسوولین ستاد تبلیغات جنگ به من گفتند که: راستی آلفرد، این دوستت شهید شد.

 Those Iranian friends who are about my age remember this picture. You could see this picture everywhere, in every school, every government office, everywhere. The young man was a symbol of resistance. Here is what Alfred Yaghobzadeh says about the photograph:
“In 1980, when I was only 20, I went to the front as a war photographer. I took this picture of a very young boy who was a member of the “Irregular War Guerrilla Forces”. He was very young, 13 years old in fact, had no military training, and was very scared. I went towards him. He hugged me and cried. “Well,” I said, “this is how war is.” He said his father brought him there, and I —a 20 year-old— tried to calm him down!
A few days later people in the “War Propaganda” office told me: “Alfred, your friend is martyred

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com