موضوع این شماره/بحران پناهندگی: قوانین و واقعیات

 

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر/ مراد رضایی و علی صمد

همکاران این شماره نشریه مُروا/ مرجان نیک خواه، ملیحه حیاتی، دکتر مهرداد درویش‌پور، ناهید کشاورز، سیامک سلطانی، مینا امیدوار، مژگان کاهن، بیــژن میثمــی، دکتر گودرز اقتداری، رویا م.، روزا روزبهان، حسین غبرایی، مراد رضایی و علی صمد

صفحه آرایی و گرافیک/ مراد رضایی

* فصلنامه ی
 مُروا در فرمات پی. دی. اف. در سایت اخبار روز


فهرست مطالب این شماره:


یک- پیش درآمد/ مراد رضایی و علی صمد

دو- “پیشینه مهاجرت در ایران” / نوشته‌ی مرجان نیک خواه

سه- “انسان‌های انکارشده و کودکانشان” / نوشته‌ی ملیحه حیاتی

چهار- “نژادپرستی و تبعیض مهمترین مانع رشد ایرانیان مهاجر است!” / گفتگوی علی صمد از فصلنامه‌ی مُروا با دکتر مهرداد درویش‌پور

پنج- “یک بمب منفجرنشده” / نوشته‌ی ناهید کشاورز

شش- “مهاجر یا پناهنده، دو واژه با یک هدف: تغییر محل زندگی!” / نوشته‌ی سیامک سلطانی

هفت- “خصومت علیه پناهندگان سوری و اکنون علیه افغان‌ها در ترکیه افزایش می‌یابد”/ نوشته‌ی سلین پی یر مگنانیترجمه‌ی مینا امیدوار

هشت- “استراتژی‌های هویتی نزد نوجوانان مهاجر ایرانی” / نوشته‌ی مژگان کاهن، روانشناس

نه- “سنگ بر شیشه‌ی ارباب هنر می‌آید. (صائب)” / نوشته‌ی بیژن میثمی

ده- “ترس از اخراج، ناامنی،کم اطلاعی از وضعیت پناهندگی و سرخوردگی از شرایط و بحران روحی و روانی پناهجویان” / مصاحبه مراد رضایی از فصلنامه‌ی مُروا با خانم ناهید کشاورز

یازده- “مهاجرت و مشکل پذیرش واقعیت زندگی چند فرهنگی” / نوشته‌ی دکتر گودرز اقتداری

دوازده- “شهرتی که به مویی بند بود” / نوشته‌ی رویا م.

سیزده- “پناهندگان و نهادهای کمک رسانی سازمان ملل” / ترجمه حسین غبرایی

چهارده- “پیش‌داوری‌ها، اطلاعات نادرست و سوالات درباره‌ی مهاجران را چگونه باید پاسخ داد!” / سازمان عفو بین الملل بلژیک- ترجمه‌ی علی صمد

پانزده- “تبعات مهاجرت بر بومیان کانادا” / نوشته‌ی روزا روزبهان

پناهندگی در ترکیه؛ توضیح یک کابوس ناتمام – مراد رضایی – اخبار روز – سایت سیاسی خبری چپ

هفده- معرفی برخی نقاشی های هنرمند افغان خانم شمیسه حسنی (نقاشی ها در فرمات پی دی اف فصلنامه ی مُروا منتشر شده اند.)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)