نرگس اسکندری
در این برنامه گزارش جاوید رحمان به مجمع عالی سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران بخش دوم گزارش نشست «حق حیات و کیفر مرگ» در روز ۱۰ اکتبر در شهر فلورانس با بخش‌هائی از سخنرانی فریدون رحمانی، استاد دانشگاه یورک، و پیام‌های نرگس اسکندری، شهردار فرانکفورت، و یزدان شهدائی، سخنگوی «پیمان همکاری».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)