شقایق و شمیم محمدی دو تن از برادر زاده های زنده یاد اکبر محمدی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تهدید به مرگ شده اند. این دو خواهر سالهاست که زیر فشار های شدید روحی و روانی مأموران امنیتی این حکومت قرار دارند. 

 شقایق که دانشجوی پزشکی ‌و خواهر او‌ شمیم که دانشجوی بازیگری در دانشگاه‌های داخل ایران می باشند سالهاست که بعلت انتقاد و دادخواهی اعضای خانواده اکبر محمدی از جمله نسرین و منوچهر محمدی در خارج از ایران از رهبری جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مرتبا تحت فشارهای سخت روحی و روانی مأمورین امنیتی حکومت قرار گرفته اند.
همچنین این دو خواهر بعلت فشارهای همه جانبه حکومت ایران برای توقف دادخواهی اعضای خانواده اکبر محمدی در آمریکا نسبت به رهبران سیاسی و مذهبی و  نظامی حکومتی با موانع زیادی بر سر راه زندگی و کاری خود مواجه شده اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)