دیر زمانی نیست که میدانیم علیرضا دبیر در شورای شهر بهمراه دیگر ورزشکارانی که در قد و قامت آن نبودند حضور تاسفبار داشتند !

دبیر به قالیباف گیر داد و قرار بود افشا گری کرده و اسناد و مدارک تخلفات او را علنی سازد .
ناگهان !!! دبیر ساکت ، خاموش و لال شد !
نه مدرکی رو شد و نه حرفی زده شد !
در اندک مدتی خانواده و اعوان و انصار دبیر از جنوب شهر تهران و بقیه از اسلامشهر به زعفرانیه و در ادامه آجودانیه رفتند تا مزایای کنار آمدن با قالیباف مشخص شود که صد البته آنزمان از تسبیح و نماز مستحبی در جلسات رسمی ، جانماز آب کشیدنهای فراوان و ریاکاری های بی حد و حساب که زمانش خیلی وقت است گذشته و دوباره آقای دبیر می خواهد آنرا احیا کند ، خبری نبود .
عضو شورای شهر با پیراهن و بدون کت در صفحه تلویزیون ظاهر شده و تعجب همه را شامل می شد .

همان رفتار و روش‌ها به فدراسیون کشتی ، ورزش اول مملکت کشیده شد که خیلی زود نتایجش را دیدیم و فعلا اوج آنرا در مسابقات جهانی در بلگراد صربستان شاهد بودیم .

رئیس فدراسیون با آن وضعیت که همه شاهدش هستیم، سرمربی کشتی بدون کلاس و تجارب کافی که فقط به گرین کارت آمریکای خود می بالد!!!

دبیر هیچ هماهنگی با کشتی ایران و جهان ندارد ، زیرا رئیس فیلا چندین زبان می‌داند و چندین پست بین المللی دارد و کسی که قدر و منزلت موقعیت ریاست فدراسیون را نشناخته و نمی‌داند ، باید جایش را به اهلش بسپارد و بیش از این با آبروی ورزش و مملکت بازی نکند .

نتیجه همه خلاف رفتن ها و نبودن مهره های درست ، بازی با روح و روان یک ملت بازی کرده که با عذرخواهی و هر گونه توجیهی قابل گذشت نبوده و فقط باید زحمت کم کرده با اموال نامشروع بدست آورده از شهرداری و شورای شهر ، به نمازهای مستحبی بپردازد و شر خود را از سر ورزش اول مملکت کم کند !

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)