ملت بزرگ ایران؛
سالهاست که مردم ایران، بازیچه دست چپاولگرانی شده اند که هست و نیست آنها را به تاراج برده و بارقه های امید و زندگی آنها را به آتش کشیده اند. تجربه تلخ قرن گذشته از اوباش فحاش سلطنت و ولایت، نشان می دهد که هیچ ساختار غیر دموکراتیکی، چه ولایی و چه پادشاهی، موجب رشد و شکوفایی ایران نخواهد شد.
حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران فراموش نخواهد کرد که در واپسین روزهای سال ۵۷، انقلابی که می رفت تا منجر به حکومتی مردمی شود، توسط آخوندها مصادره شد، اکنون نیز پس از جاری شدن خون دختران و پسرانمان بر خاک ایران، و سرزدن سپیده دم پیروزی، گروهی به طمع مصادره انقلاب زن-زندگی-آزادی، در تلاشند دوباره تاج را جایگزین عمامه کنند. اما مردم فهیم ایران، اجازه این کار را نخواهند داد.
مشاهدات «جنبش مبارزان ایران» با بیش از هزاران عضو فعال در داخل کشور، حاکی از آن است که اکثریت مردم ایران خواهان یک حکومت دموکراتیک بوده و عمومیت داشتن تفکر سلطنت‌طلبی ادعایی گزاف و در جهت خیانت به راه و خون شهیدان آزادی است. فضای سیاسی داخل کشور، از دادخواهی زندانیان سیاسی، دانشجویان، اجتماعات کارگری و صنفی، معلمان و … نیز گواه این ادعاست.
سالروز قتل مهسا دختر ایران، رمز ادامه انقلاب است و تنها جواب تمام ایرانیان به هر نوع استبداد و در هر لباسی یک کلمه است: “نه
جنبش مبارزان ایران

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)