xandernieuws براساس گزارش شبکه  ای بی سی : شواهدی وجود دارد که برخی از ‍‍‍پزشکان و جراحان در آمریکا به دلایل صرفا مالی ، اندام بیماران زنده را بیرون می آورند. در این گزارش به نمونه  برنزکالین اشاره می شود که حین عمل جراحی در بیمارستانی درنیویورک بهوش آمده و متوجه می شود که پزشکان درصدد برداشتن قلب او هستند و در واکنش به این گزارش ، پزشکان با انتشار بیانیه ای ادعا کردند که کالین دچار ایست قلبی و مغزی برگشت ناپذیر شده بود. در تجارت قانونی و غیر قانونی اندام انسان ، تنها بیش از صد هزار نفر در ایالات متحده در انتظار دریافت عضو می باشند.  در حالی  که ارگان کمی برای عرضه وجود دارد و این مقدار حتی برای عضوهای سالم محدودتر می باشد. نیاز و عرضه نا متعادل باعث می شود که دستیابی کسانی با موقعیت های ویژه اقتصادی به ارگان مورد نیاز در وضعیتی نابرابرنسبت به مردم عادی واقع شود. به عنوان نمونه : استیو جابز، مدیر عامل شرکت اپل  به سرعت موفق به دریافت کبد پیوندی شد درحالی که هزاران نفر دیگر در انتظار دریافت عضو بودند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)