بدنبال ارسال نامه به سازمانهای کارگری در سراسر جهان و تماسهای نزدیک با فدراسیون اتحادیه های کارگری در کشور مصر، نامه ای حمایتی از سوی این اتحادیه دریافت کردیم که متن آن ضمیمه است. در این نامه اساما السون بوکتی رئیس این فدراسیون طی نامه ای با کارگران زندانی در ایران اعلام همبستگی کرده و پیشنهاد ایجاد یک سازمان بین المللی کارگری برای حمایت از کارگران زندانی در هر جای جهان را داده است. متن فارسی این نامه را اینجا ملاحظه میکنید:

درود به همه کارگران جهان از مصر!
فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر با کارگران زندانی در ایران اعلام همبستگی میکند و از همه سازمانها و اتحادیه های کارگری در همه کشورهای جهان میخواهد که برای آزادی آنها اعلام همسبتگی کنند. فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر بر اساس پیشنهادات مطرح شده (کارگران) در حال سازمان دادن کنفرانسی برای تبادل ایده ها و نقشه هایی برای همبستگی کارگری برای آزاد کردن کارگران و فعالین اتحادیه ای زندانی در هر جای جهان است.ما پیشنهاد میکنیم که یک سازمان بین المللی کارگری تحت عنوان همبستگی بین المللی کارگری ایجاد شود و من مشغول کار روی اسناد آن هستم و به محض آماده شدن به شما ارائه خواهم داد.

زنده باد مبارزات کارگری در همه جای جهان!
۲۹ اکتبر ۲۰۱٣    اساما السون بوکتی
رئیس فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری مصر (GFETU)

منبع: ارسال و تکثیر از سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)