هدف از تلاش مستمر چندین ساله در نگارش کتاب «فریب خدا و دین» به دو زبان فارسی و انگلیسی، چیزی نبود جز بیداری عوام [قربانیان واقعی قوانین بدویِ مغایرِ اصول انسانیت]، و همچنین، شرح تشت رسوای رهبران ادیان و مافیای فوق ثروتمندی شهره به نخبگان یا خواص The Elite (پسران خدا Son of God، فراماسون Freemason و سایر انجمنهای مخفی Secret Societies) در پسِ نشرِ دوره ای احکام ماقبل تاریخ در مجموعه ای از حکایات تخیّلی معروف به «کتاب اسمانی»، مجوز جنایت و فساد شرعی، و ریشه تروریست و جنگهای عامدانه بی پایان (جنگ مقدس Holy War). به بیانِ ساده، در پَسِ روبنده و سرانداز، خرقه پشمینه و چهره عبوسِ پشمالویِ داغ به پیشانیِ سالوس مسلکانِ دین، موجودات دوپای انسان نمای خون اشامِ لبخند به لبی ست در دیارِ کفر، خوش پوش و نیمه عریان!

کتاب، حاصلِ تحقیقی ست بر منشأ «دین و خدا»، [خدایان]، رویکردی متمایز و حقیقی به ایمان و سیر تکامل از چند-خدا-پرستی به فریب یکتاپرستی، عمدتاً تمرکز بر ادیان معروف به ابراهیمی [یهود، مسیحیت و اسلام]، شهره به پدر توحید، شخصیت خیالی داستانهای «موجودِ روانیِ خود-خدا-نامیده».

درحقیقت، دین، مزورانه ترین نمای سیاست ست، محصول اجداد موجودات زنده از خزنده و چرنده و پرنده تا ابزی و موجودِ دوپایِ مدعی هوش و ذکاوت، یَدَک کِشِ نامِ انسان و بیگانه با انسانیت!

و خدا (یا دقیقتر، خدای اسرائیل، خدای اورشلیم، خدای ابراهیم، موسی، یعقوب، عیسی، محمد ..) همان ابلیس یا شیطان، رهبر حرامیان بیابان، گروهی جنایتکار، شهره به «دزدان شاسوی یهوه Shasu Bandits of Yahweh» یا فرعونهای هیکسوس Hyksos مصر (موسی)، موجودی روان پریش و شیاد، خلق شده در کوه صهیون (اورشلیم)، با نامهای مختلف در مناطق مختلف (صهیون Zion، یهوه Yahweh، ارباب Lord، الله Allah، ..)، از خانواده الوهیم Elohim (الاهیم Alahim) یا رسته خدایان گاو Bull Gods، منشا تفرقه و جنگ و کشتار و غارت و تجاوز، همه مقدس، چراکه در راه و رضای خدا و حفظ حاکمیت اوست.

کتاب، نه فقط بیانِ ریشه خرافه دین (صهیون)، بَل، اثباتِ فتنه صهیونیست ست در دین سازی و بحران جهانی، در پَسِ انجمنهای مخفی Secret Societies، خالق تروریست ، ابزار سرویسهای امنیتی (بالاخص CIA, MI6, Mossad)، شبکه عملیاتی مافیای دین.

مضحکه و ساده انگاریست باور کشتار وحشیانه منتقدین دین (کاریکاتوریست) در محیط امنیتی غرب بدست باصطلاح «تروریستهای متعصب»، پنهان از بی شمار دوربینهای حفاظتی در کوی و برزن (خصوصا انگلستان، فرانسه). درحقیقت، دلیل قتل بیرحمانه منتقدان، ایجاد رُعب و وحشت ست در عوام (سیاست خدا در تورات، انجیل، قران)، و همچنین هدف از سفر سیاستمداران غرب (اعضای انجمنهای مخفی) به اماکن مذهبیِ باصطلاح مُتُبَرّکه کشورهای جهان سوم، زنده نگه داشتن تجارت پرسودِ باتلاق عَفَنِ دین ست در افکار پوسیده پیروان!

علی رغم نابودی زندگی ناشی از توطئه های بی وقفه ماموران فاسد مهدِ «فریب ازادی» امریکا، بعلت عدم دسترسی مردم ایران به سایتهای کتاب اروپا و امریکا و مطمئنا فقدان توان مالی پرداخت هزینه کتاب (۹.۹۹ دلار) و بهدف روشنگری و خط بطلان بر فریبی به قدمت تاریخ انسان، تصمیم به ارائه رایگان کتاب در سایتهای معتبر گرفته شد. انتظار از هموطنان مقیم خارج از کشورست به خرید کتاب از سایت امازون و یا دانلود رایگان و پرداخت مبلغ ($ ۹.۹۹) به کارت یا شماره حساب ذیل:

Hamidreza Ghazavi

Wells Fargo Bank [Routine Number: 051400549]

۱- Account Number: 2432368898

۲- Card Number: 4737-0300-1281-8901

و کوتَه سُخَنی در باب فاقه و ناله هموطنان شریف در حاکمیت ماسونهای هندی زاده انگلیسی
سیه بختی ملت، نه چهل ساله، بَل، برونداد دو سده زمامداران بیکفایت و ماژپرست و طرّاری ست، اکثرا زنده به منقل و وافور، محصول مافیای دین، از شاه و شاهزاده تا امام و فقیه همه بازیگر صحنه، و در پَسِ پرده، مافیایی جنایتکار و جنگ افروز اسوده در خفا به غارت!

و هر از چند دهه زمان تغییر ست، چرخه معیوب جابجایی مهره فاسدِ فَرِّ ایزدیِ تاج بِسَر با مهره فاسدِ نور الهی دستار بِسَر، و زمینه ساز تغییر، تحمیل اوج فقر ست بر ملت، پیش نیازِ انقلابی خونین.

به بیانی، ملتِ سرخورده و فقیر را راهی نیست جز شورش، اینست هدف مافیای دین در اروپا و امریکا (سیاستمداران جنگ طلب صهیونیست).

و پایان فیلمنامه، بحران و جنگ داخلی ست، زمینه سازِ حمله گرگان گرسنه با شعار مجعول ازادی و به بهانه نجات قربانیانِ در بندِ ضحّاک، و در حقیقت، هدف، ویرانی وطن ست و غارت ایرانیان!

سالها تحمیل فقر با تحریم مرگبار بر مردم ایران، باسم فشار حداکثری بر حکومت، و در عمل، فرزند و معشوقه و نسلِ زمامداران خط امامی همه ساکن بلاد کفر به عیاشی از کیسه ملت فقیر، و همدم و شریک تجاری سیاستمداران شیطان بزرگ! به بیان ساده، هدف نه حکومت ماسونهای انگلیسی ، بَل، ایران ست!

ساده انگاری ست باورِ بهبودِ معیشت، صلح و توسعه اقتصادی بدنبال قیام و قتل عام، لذا بر هموطنان ست هوشیاری، عدم رقص بساز اوباش اجنبی.

عقل سلیم نافی ویرانی خانه و کاشانه ست بدست خود بهدف محوِ حرامیانِ متجاوز به جان و مال و ناموس! قیام و جنگ داخلی توطئه مافیایِ دین، خالقِ حرامیان تاج و دستار بِسَر ست، و ایرانی، تنها قربانیِ ویرانیِ وطن!

تجربه تلخ انقلاب و اعدام شمار مسولان و فرماندهان وطن پرستی چو دکتر فرّخ رو پارسای و تیمسار نادر جهانبانی، اثبات حقیقتی ست تلخ که پیامدِ شورش، کشتار بیگناهان ست و ویرانی وطن، و جابجایی طرّاران با عیّاران.

غارتگران، مدتها پیش از انفجار نور، فرار (هوشنگ انصاری، ..) و یا بعد از دستگیری بشکل مرموزی توسط فدائیان خط امامی الهندی خمینی از زندان ازاد و با ایه و صلوات و بدرقه از فرودگاه به مامنِ امنِ الهی، امریکا، هجرت کردند (تیمسار حسن توفانیان، یارِ غارِ محمدرضا پهلوی و مهره سازمان سیا در قراردادهای نظامیِ اکثرا مجعول با امریکا، ..).
نه قابل کتمان، که زندگی قاطبه ملت در دوران همایونی امیخته با فقری بود در غیاب تحریم و جنگ! خاطراتِ زمامداران و وفادارانِ فامیل پهلوی نشان از اوج فساد مالی اخلاقی درباریان ست و سیه بختی ملت.

بررسی سقوط سلطنت نشان از تکرار تاریخ ست، علی رغم انتظار شکوفایی اقتصادی با فروش نفت به بالاترین قیمت، سرمایه گذاری کلانِ درباریان ست در بانکهای اروپا و امریکا و سپرده گذاری مبالغ نجومی در حسابهای شخصی ، و سهم ملت، سیه بختی در رشد لگام گسیخته گرانی و تورم.

همه هدفدارست، تحمیل عامدانه فشار اقتصادی ، همزمان افشای فساد مالی اخلاقی اعوان و انصار همایونی، ناامنی اجتماعی با مسلح کردن مردم، و تحریک به شورش علیه ظلم و فساد ضحاک. و ریشه فتنه مشابه امروز، «صهیونیست جهانی» یا «مافیای دین»!

گزارشات عدیده، اثباتِ دخالت اشکار صهیونیستها در شورش و کشتار ۵۷ ست، حمایتی نه فقط کلامی و تبلیغی، بَل نظامی و رهبری، از تهیه سلاح و مواد انفجاری و تحریک به شورش مسلحانه تا پناه دادن تظاهرکنندگان و تیراندازی به ماموان پلیس و ارتش از دفاتر شُعَبِ شرکت هواپیمایی تل اویو، و مضحک تر، منشاء شایعه رؤیت الهندی خمینی در ماه (بعلاوه فروش اسلحه به ایران در زمان جنگ). دیروز، شوربختانه، رقص اُمتِ نالان و نادان خرافه پرست بساز جنگ افروران بود و امروز، ابلهانه و بُزدلانه، رقصِ نواده قجری رضاخان ست بسازِ ویرانگرانِ وطن (صهیونیست)!

نکته غیر قابل انکار، شواهد نطفه منجر به قیام و انقلاب اسلامی ست از دفتر فرح دیبا همسر محمدرضا پهلوی، نه یک دفتر ساده، بل دولتی بود فرایِ دولت همسر، جمع مهره های حکومت اسلامی ! به بیانی، شاهی سرگرم عیاشی و زمام امور بدست همسری چون خود (خاطرات اسدالله عَلَم، وزیر دربار – اعتراف به قَوّادِ محبتِ اریامهر و خبر از روابط همسر)، از عزل و نصب وزیران و مدیران تا غارت و اشاعه فقر و افشای فساد درباریانِ ناهمگون بخود، بهدفِ برانگیختن خشم ملت. به بیان ساده، زمینه سازی قیام ملت، نوعی انتقام از خیانت و بی مهری همسر ست (احمدعلی مسعودانصاری، نوه خاله فرح، من و خاندان پهلوی)، و مهمتر، رقصی بساز اربابانِ مافیای دین. اگاهی فرح دیبا از فریب دین غیرقابل اغماض ست (رضا و فریده قطبی دایی و مادر فرح، از نوادگان قطب الدین لاهیجی – مهره های اصلی مافیای دین در کنار سایر رهبران ادیان)!

غیرقابل انکارست نقش دفتر فرح در تسهیل انقلاب، و نیز، وظیفه سازمان مجاهدین در ثُبات حکومت، به بیانی، اعلانِ «جنگ مسلحانه» سرکرده فرقه رجوی کاملا در راستای اهداف الهندی خمینی بود، تنها مجوز و بهانه کشتار انبوه منتقدین و مخالفان سیاسی در هیاهوی جنگی تحمیلی!

و امروز وظیفه دفتر فرح بر دوش فتنه گران خط امامی الهندی خمینی در «جماران» ست و تلاش به ماهیگیری در اب گِل الود و فتج کُرسی خلافت در اشوب و جنگ داخلی!

پس از چند دهه، تکرار ماجرا، بسادگی قابل درک ست، هدف از تشدید بحرانهای بی وقفه و افشای سریالی «هرزگیِ اوباش عَفَنِ سالوس مسلک دین» از شیخ و فقیه تا نعره کشانِ معرکه گیر حرم حسینی، بهمراه تحریم و تهدید خارجی، و فشار حداکثری عامدانه اقتصادی، تحریک ملت ست به قیامی منجر به جنگ داخلی، حمله نظامی و جابجایی مهره ها، همه در راستای فتح کرسی رهبری توسط نواده الهندی خمینی (جنگ خلافت)، نه بهبود معیشت، و ملتی بیخبر در چرخه معیوب نابودی، خوشدل از تغییر رژیم و در خیال دروازه های موهوم طلایی همایونی!

فساد اخلاقی زمامداران مسبوق به سابقه ست، از «شاهدبازی و لعابچی» دوران غزنویان، صفویه، قاجار و پهلوی تا فضای عَفَنِ مقدس مابان نماینده خدا از اغاز انفجار نور، همزمان با ایثارگری مدافعان وطن در جبهه!

شاخصترین شبکه سیستمیک فساد، تاسیس خانه هدایت اسلامی (بنگاه خیریهٔ گل یاس) کرج توسط رفیق گرمابه الهندی خمینی ست (محسن رفیقدوست)، از ربودن دختران، سوءاستفاده جنسی و صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، تا فروش نوزادان و کودکان بی سرپرست، قاچاق مواد مخدر، و مشمئزکننده تر، وظیفه شرعی قوّادی با ارسال دختران به منازل همکیشانِ زمامدار !

فاجعه بسیار غم انگیز، اعدام سردار سرتیپ محمدمهدی دوزدوزانی و دهها فرمانده غیور جنگ (از ۱۱۰ تا ۲۰۰ افسر رده های ارشد و میانی گزارش شده ست) بدنبال اعتراض به فساد سران و فرماندهان سپاه و صادرات دختران به کشورهای منطقه ست. (در زمان حکومت اصلاح طلبان خط امامی – محمد خاتمی)

درحقیقت ۴ دهه فساد مالی اخلاقی، جنایت و ویرانی وطن، اجبار ملت به یوغ قوانین ماقبل تاریخ (سراندازِ زن و محاسن مرد، ..)، فیلتر گزینش توسط موجودات سالوس مسلکی در اوج فساد اخلاقی، و مجازات قرون وسطی بر عوام، همه از وفادارانِ الهندی خمینی ست بنامهای بامسمّای اصلاح طلب، جنبش سبز، امید بنفش (و نسل امروزی فرشگردِ فیروزه ای سلطنت طلب!)، پنهان در پَسِ هیولای خودساخته اصولگرایی، اکثرا افیونی! نکته مهم، فعالیت اعضای شاخص جنبش سبز ساکن دیار کفرست در مراکز تحقیقاتی-اجرایی وابسته به سازمانهای امنیتی سیا، موساد، ام ای ۶ (چو FDD مرکز خلق تروریستهای مُدرن).

تغییر نامِ وفاداران خط امامی الهندی خمینی پس از جنایات شنیعی چو قتل عام دهه ۶۰، قتلهای زنجیره ای، کشتار مکه، کوی دانشگاه و سایر بحرانهای خودساخته (بهدف تحریک مردم به شورش و فتح کُرسی خلافت)، یاداور تغییر نامِ خدای اسرائیل ست از صهیون به یهوه، ارباب، الله ، .. (توضیح در کتاب)

نه نیاز به یاداوری که بزرگمردی چو «احمد کسروی»، هموطن اذری، عاشق ایران و ایرانی و زبان پارسی، دانشمندی روشنفکر از خانواده ای روحانی، منتقد اصلی خرافه دین و سلطنت بود و قربانی مظلوم اوباش جنایتکار انجمنهای مخفی صهیون، فدائیان اسلام. قتل وحشیانه شادروان کسروی (۲۷ ضربه چاقو و چندین گلوله) در ساختمان دادگستری (نه خیابان، علی رغم عدم محافظ) نشان از همکاری حوزه و دربار ست در محو منتقدین دین، هدف، فضای رعب و وحشت ست، درس عبرتی جهتِ منتقدان مذهب! و قتل فجیع امیرکبیر نیز در راستای توطئه حوزه و دربار (در یک کلام، انگلیس – انجمنهای مخفی مافیای دین)، بدنبال مبارزه قاطع با خرافه دین و فقیهان فاسد .

بیخبری و نادانیِ قاطبه روحانیون و افراد مذهبی (نه فقط ایران، بل سراسر جهان) از فریب دین و شیادیِ موجود «خود-خدا-نامیده» صهیونیست قابل انکار نیست، لذا قیام با شعار «اخوندکشی»، نه درمان درد، بل نمک بر زخم ست و برافروختن شورش و جنگ داخلی (هدف مافیای دین) و تنها پیروزِ معرکه، گرگان اجنبی در ویرانی وطن و جایگزینی مزدورانِ نالایقِ خودساخته، و همچنین وفاداران جمارانِ الهندی در جنگ خلافت. اینست ریشه طرح شکست خورده «پیمان نوین علیه ضحّاک» در عَلَم کردن نواده قجری رضاخان توسط نسل جدید انقلابیون ۵۷ معروف به جنبش سبز اصلاح طلب دیروز و سلطنت طلب امروز!

پیمان نوین، به بیان ساده، پیمانِ اتحادِ عیّاران بود، خاندانِ ایران سازِ سلطنتی و خاندانِ انسان سازِ حوزوی، دو رویِ یک سکه مُندرسِ منسوخ، به بیانی، اتحادی ویران سازِ ایران و ایرانی!

هدف غائی، تحوّلِ بنیادی در رویه حکمرانی و بهبود معیشت ملت ست، رفاه و عدالتِ اجتماعی، نه فقط تغییر نام حکومت و تکرار دوره ای فساد و جنایت سلطنت و دین. در این راستا، سعی مزدوران اجنبی انحراف ملت فقیر و گرسنه ست از هدف اصلی با طرح مسائل فرعی چو ازادی، حجاب، مشروب.
مضحکه تلخی ست ادعای ازادی بیان و پوشش در فقر و تباهی!

«ازادی» شعار پوچی ست لقلقه زبان رهبران و سیاستمداران، ابزاری موثر در فریب عوام، پوشش مُزوّرانه ای بر اقتدارگرایی و استبدادِ نهان! نظری ساده در شبکه های اجتماعی نشان از انبوه زندانیان سیاسی ست در کشوری معروف به «مهدِ دمکراسی»، امریکا (منتقدین فساد حکومت و سیستم امنیتی و قضایی)، زندانیانی محروم از درمان و وکیل دعاوی، و سکوت خانواده به تهدید و رُعب!

ختمِ کلام، گذشت زمانِ «شاه برود، فرزند بیاید»، «فرزند برود، شیخ بیاید»، «شیخ برود، فرزند همان شاه بیاید»! ماسونهایی همه اصحاب منقل، بازیگرانِ چرخه تباهی وطن!

ایران ست و اقوام غیور وطن پرست ایرانی،
از کُرد و تُرک و بلوچ تا عرب و لُر و فارس و ..
بامید وطنی سربلند و آباد برای ایرانیان
شاد باش و شاد زی ایرانی

دکتر حمیدرضا قضاوی

July 28. 2023

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)