دکلمه‌ی ترجیع‌بند شباشب را با صدای شاعر از اینجا بشنوید

 

وقتی کسی زیاد برامان عزیز نیست

وقتی کنار صندلی فقر میز نیست

وقتی که خاک کشورمان عدل‌خیز نیست

وقتی که ذوالفقار علی نیز تیز نیست

 

با دوستان نوار بنان گوش می‌کنیم

تریاک می‌کشیم و فراموش می‌کنیم

 

وقتی گذشته آتش و بیشه‌ست زندگی

آینده بی‌ثبات و کلیشه‌ست زندگی

وقتی که مرگ میوه و ریشه‌ست زندگی

وقتی هنوز مثل همیشه‌ست زندگی

 

با دوستان نوار بنان گوش می‌کنیم

تریاک می‌کشیم و فراموش می‌کنیم

 

ما بی‌شمار مردم سربار ماتمیم

سرباز غصه در خط سردار ماتمیم

از بعد انقلاب غم انصار ماتمیم

با اینکه چشم‌بسته گرفتار ماتمیم

 

با دوستان نوار بنان گوش می‌کنیم

تریاک می‌کشیم و فراموش می‌کنیم

 

آنقدر می‌کشیم که بالا بیاوریم

وقتی که دست خواست کسی، پا بیاوریم

پرویز را به جای زلیخا بیاوریم

قصاب را برای مداوا بیاوریم

کم‌کم چرا و پس چه و اما بیاوریم

وقتی که حالِ بد شده را جا بیاوریم

 

با دوستان نوار بنان گوش می‌کنیم

تریاک می‌کشیم و فراموش می‌کنیم

 

دنیا همین شبی‌ست که تریاک می‌کشیم

روز برین شبی‌ست که تریاک می‌کشیم

این بهترین شبی‌ست که تریاک می‌کشیم

چون آخرین شبی‌ست که تریاک می‌کشیم

 

با دوستان نوار بنان گوش می‌کنیم

تریاک می‌کشیم و فراموش می‌کنیم

 

ده بار گفته‌ایم به اصغر نمی‌کشیم

صد بار گفته‌ایم به اکبر نمی‌کشیم

پرسیده‌اند مادر و خواهر نمی‌کشیم

مادر نمی‌کشید؟ نه مادر نمی‌کشیم

 

پس جمع می‌شوید شباشب چه می‌کنید؟

با دوستان نوار بنان گوش می‌کنیم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)