چوگان

چوگان

باز هم مجادله دو همسایه بر سر ثبت یک میراث در یونسکو  ، سال گذشته تار ، امسال چوگان منتقدان می گویند : ما هشدار داده بودیم از ۸۷ تا الان ، نه یکبار بلکه چهل بار اما دولت توجهی نکرد ، در طرف مقابل دولت می گوید : مشکل از کنوانسیون ۲۰۰۳ میراث ناملموس یونسکو است. اگر حوزه‌ی نفوذ یک اثر غیرملموس، داخل مرزهای سیاسی یک کشور باشد، بسیار بعید است که ارزش جهانی داشته باشد و بتوان آن را ثبت کرد؛ ولی اگر آثاری مانند «تار»، «مولوی» و «بازی سنتی چوگان» که دربرگیری آن‌ها بسیار وسیع است و حوزه‌ی نفوذشان فراتر از مرزهای یک کشور است، در معرض ثبت باشند، طبیعتا مکانیزم یونسکو که بگوید یک کشور می‌تواند به نام خود یک اثر غیرملموس را ثبت کند، غلط است. این در حالی است که رییس فدراسیون چوگان ایران می گوید: آذربایجان ۹۰ درصد راه را رفته است و کار از کار گذشته ما حاضریم در این اوضاع و احوال نام ایران در کنار آذربایجان باشد . آیا بعد از نشست آتی سالانه کمیته میراث ناملموس یونسکو در آذربایجان چوگان هم مثل تار از این پس چووقان بازی سنتی با اسب در منطقه قره باغ خوانده می‌شود؟

برای اطلاع بیشتر می‌توانید این مقاله از بهروز صمدبیگی در روز‌آن‌لاین را بخوانید. (+)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)