امیر حسین خان نویسنده، فرهنگ‌نویس، مترجم و استادِ دانشگاه بود، تعدادِ نوشته‌های ایشان، مقالات و سخنرانی‌های ایشان آنچنان زیاد است که شاید قابلِ شمارش نباشد، همچنین به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و فرانسه تسلّط کامل داشت. او زبان‌های ایران‌باستان، عربی و لاتین را نیز می‌دانست. در رابطه با این تسلّط زبانی بود که او معادلاتِ فارسی‌ فراوانی را در گسترهٔ بسیطِ فلسفه وعلوم اجتماعی وارد زبان فارسی کرد. ابتکار ترجمهٔ پسوند ایسم (-ism) به «-گرایی» ازآن اوست…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)