تحولات منطقه، احزاب سیاسی و کنگره ملی‌ کرد: گفتگوی رادیو پیام کانادا با شریف بهروز از حزب دمکرات کردستان ایران و محمد آسنگران از حزب کمونیست کارگری ایران

http://www.radiopayam.ca/kurdestan.html#asangranBehrouz

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)