این عکسها را از بسته های غلطان بر آب دریا ی ساحل لامپدوزا پیدا کرده اند. مهاچران جوانی که ارزوی خوشبختی و زندگی بهترشان نا تمام در ساحل لامپدوزا ماند.
نوشته اند که در بین غرق شده ها متوجه زن جوان حامله ای می شوند که نبض دستش نشان زندگی می داده است و توانستند او و فرزند ش را نجات بدهند. گاهی معجزه ترا به دنیای بهتر امیدوار می کند و برای این زن حامله از هم اکنون تدارک یک زایمان در یک شهر ایتالیا و شاید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)