ترانه قد بلند از آلبومِ بازگشت از حاشیه (Back From the Brink) ساخته و پرداخته سلطانِ راکِ ایران و خوانندگی کوروش یغمایی است.

کوروش یغمایی می‌‌گوید: هر هنرمندی باید تاریخ خود و هویت فرهنگی خود را درک کند. باید حس هویت داشت. عشق من به تاریخ ایران به نوعی بیماری شبیه است. هر چه که ما ایرانیان داریم از موسیقی فولکوریکمان می آید. برای ما ایرانیان موسیقی که از هنر آفریده شده و به صورت سنت های زبانی (سینه به سینه) به نسل های بعدی رسیده است.

قد بلند، ابرو کمون، چشماش سیاهه وای، وای وای وای
… پیدا نشد در بختیاری وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

قد بلند، ابرو کمون، چشماش سیاهه وای، وای وای وای
… پیدا نشد در بختیاری وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

دختره، جان کاکو، مرگ برارت وای، وای وای وای
تو نکش، سرمه به چشمون خمارت وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

دختره، جان کاکو، مرگ برارت وای، وای وای وای
تو نکش، سرمه به چشمون خمارت وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

نه … … … نه خود میایی وای، وای وای وای
آی به … … چه بی وفایی وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

نه … … … نه خود میایی وای، وای وای وای
آی به … … چه بی وفایی وای، وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو نکن انقدر ناز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)