من به شخصه هر چقدر که زمان جلوتر می ره شخصا به این نتیجه می رسم که اصلا جای آخوند در مسجد نیست بلکه جای آخوند در مسند سیاست است.
فضای کشور و جو جامعه در طی دو ماه اخیر به گونه ای شده که با سیاستی حساب شده ، همه تقصیر ها و مشکلات ایران به گردن احمدی نژاد افتاد. گویی انگار در زمان پیش از اجمدی نژاد کشور ما گل و بلبل بود !

در اینکه آقایان روحانی و ظریف بسیار سنجیده ، با احتیاط و زیرکانه عمل میکنند شکی نیست. اما اگر گزینه بهتری نسبت به اصولگرایان هستند یادمان نرود که آنها مهره ی حکومتی هستند.
در کشور ما که برای استخدام در یک اداره دولتی به عنوان یک کارمند رده پایین ، همه سوابق یک شخص چک میشود تا مبادا با نظام زاویه نداشته باشد ، مسلما سرکار آمدن دولت لبخند و اعتدال بدون چراغ سبز بیت رهبری نیست.

تحریم ها و کاهش درآمد ایران و روی میز بودن گزینه نظامی اگرچه تلخ است ، اما همین ها بود که باعث شد حاکمیت برای حفظ بقا تلاش کند هر چند به ظاهر چهره خود را برای دنیا و مردم ایران تغییر دهد.

متاسفانه ؛ سیاست حکومت به قدری در این زمینه موفق بوده که بسیاری از کسانی که تا دیروز تحریمی و منتقد حکومت بودند به طرفداران سینه چاک دولت کنونی تبدیل شده اند.
به گونه ای که هر گونه مخالفت کوچکی با گفته های اشخاصی نظیر روحانی و ظریف همره خواهد بود با سیل خروشان فحاشی و تهمت ها !

امروز در چشم مردم ایران ، دولت و نظام قهرمان اند و غرب دشمن شماره یک ایران ! چیزی که سالها برای آن جا انداختنش تلاش کردند و امروز موفق شدند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)