چرا می گوییم:

 بولتن شبکه فارس جعلی است 

۱- ادبیات آن با ساختار ج ا تطابق ندارد مثلا بجای مقام معظم رهبری از رهبر انقلاب استفاده شده که در بولتن دولتی وجود ندارد

۲- با توجه به این حقیقت که می دانند خارجی ها دخالتی در انقلاب مردمی ندارند این بولتن می خواهد نشان بدهد که مردم معترض نیستند بلکه دخالت خارجی صورت گرفته است 

۳- بحث دادن بیانیه که متقن باشد یعنی نظام دارای حقانیت است و بیانیه ضعیف بوده است و نظام در نقطه ضعف نیست 

۴- می خواهد بگوید که در ماجرای سیستان و بلوچستان از سوی رهبری دستوری برای کشتار داده نشده و نیروهای محلی مثلا یک یا چند نفر اشتباهی کرده اند که باید عذر خواهی می کردند این لطیفه مسخره ای است که در بولتن درج شده تا رسانه ها اصل نظام را مقصر ندانند 

۵- نقش شمخانی و رئیسی و کم کاری در ((اعتشاش )) نه ((اعتراض)) ظاهرا می خواهد مردم را مقصر نشان بدهد که اغتشاش کردند

۶- هرگز نیروی انتظامی بصورت رسمی عذرخواهی نکرد و ظاهرا برای پاک نشان دادن رهبری دستور او بر عذر خواهی بوده مثل اینکه نیروی انتظامی دستور آتش نداشته و اشتباها شلیک کرده است 

۷-به صورت مسخره ای کشته شدگان را به سه دسته تقسیم کرده که عده ای معدوم و مقصر بوده اند و عده ای کشته شدند و عده ای شهید خواندن متن مشخص می کند سراسر بی پایه و اساس است و مردم ظاهرا با عمد حمله کرده اند 

۸- بیش از صد نفر کشته شده اند و ۱۶ نفر در بولتن آمده

۹- نشست جمعی از صاحبنظران برای بررسی عملکرد کابینه رئیسی کدام بررسی انجام شد و نتیجه چه شد ؟ مضحکه احمق فرض کردن مردم است که کابینه بررسی می شود ؛ کابینه وجود خارجی دارد ؟ یا همه دستور از رهبری می گیرند که قرار است پاک نمایش داده شود ؟

۱۰ – روایتی از محتوای اجمالی دیدار و گفتوگوی حداد عادل با رهبر انقلاب ؛ می خواهد بگوید که رهبری می خواهد اقداماتی انجام بشود ولی ظاهرا نمی داند بسیج ضعیف شده و  با یک فرماندهی مردمی مشکل بسیج حل می شود ؛ چگونه ؟ معلوم نیست 

۱۱- پیگیری پوشش سفرهای استانی قالیباف از سوی صدا و سیما ؛ این چه سفری با چه هدفی و در چه زمانی و با چه نتیجه ای بوده ؟

۱۲- تلاش حداد عادل و سروری برای ساماندهی جبهه انقلاب ؛ با یکی ملاقات کرده اند که اسمی از آن وجود ندارد این ملاقات مفهومی دارد ؟ چرا ذکر شده و چه پیامی دارد ؟

۱۳- گلایههای قالیباف به رهبر انقلاب درباره عملکرد تخریبی عدالتخواهان و بیبرنامهگیهای دولت
محمد باقر قالیباف در دیدار با رهبر انقلاب از رفتار برخی افراد گلایه کرده و گفته که کسانی انگار ماموریت شان این است که بیایند
ما را تخریب کنند. شایعه و تهمت بزنند و ما را اذیت کنند و کسی هم با آن ها برخورد نمی کند
 

یعنی ظاهرا مشکلی وجود ندارد و تهمت و شایعه است خیلی بی معنی است 

۱۴- مخالفت رهبر انقلاب با صدور کیفرخواست محاربه برای ۸۰نفر از اغتشاشگران
قوه قضائیه برای ۸۰نفر از اغتشاشگران کیفرخواست محاربه تنظیم کرده است که پس از فرمایشات اخیر رهبر انقلاب در دیدار جمعی
از مردم اصفهان روند آن متوقف شده است.به گفته برخی از نزدیکان دفتر رهبر انقلاب، ایشان همچنین با این حجم گسترده از
کیفرخواست های محاربه مخالفت کرده اند
 

یعنی رهبری نمی خواهد کسی به محاربه متهم بشود ؛ پس چه کسی می خواهد ؟ یا قدرتش از رهبری بیشتر است یا رهبری دستور داده و در اینجا می خواهد رهبری را تبرئه کند 

۱۲۳ صفحه بولتن است که هر کودکی بخواند خنده اش می گیرد و عجیب است چرا رسانه ها باور کرده اند و یا می خواهند مردم باور کنند 

این بیشتر یک بیانیه از درون نظام است برای تلطیف کردن رهبری در بدنه نظام که رهبری پاک و منزه است و نیروهای خودسر کار نظام را مشکل کرده اند که رهبری عرضه شناسایی و رفع آنان را دارد و دستور اصلاحات را صادر کرده  

Why do we say:

Fars network bulletin is fake

۱- Its literature does not match the structure of the place, for example, instead of the supreme leader, the leader of the revolution is used, which does not exist in the government bulletin.

۲- Due to the fact that they know that foreigners are not involved in the popular revolution, this bulletin wants to show that the people are not protesting, but foreign interference has taken place.

۳- Discussing a statement that is valid means that the system is correct and the statement was weak and the system is not at a weak point

۴- He wants to say that in the case of Sistan and Baluchistan, the leadership did not give an order to kill, and the local forces, for example, one or more people made a mistake for which they should have apologized. This is a ridiculous joke that was included in the bulletin until the media Do not blame the system

۵- The role of Shamkhani and Raeesi and lack of work in ((riot)) and not ((protest)) apparently wants to make people guilty for rioting.

۶- The police force never officially apologized, and apparently in order to make the leadership clear, his order was to apologize, as if the police force did not have the order to fire and fired by mistake.

۷- In a ridiculous way, he divided the dead into three categories, some of them were killed and some were guilty, some were killed, and some were martyred. Reading the text makes it clear that it is totally baseless and people apparently attacked deliberately.

۸- More than a hundred people have been killed and 16 people have been mentioned in the bulletin

۹- A group meeting of experts was conducted to review the performance of the presidential cabinet and what was the result? It is a stupid joke for people to assume that the cabinet will be checked; Is there a foreign cabinet? Or do they all get orders from the leader that it is supposed to be displayed cleanly?

۱۰- A narrative of the brief content of Haddad Adel’s meeting and conversation with the leader of the revolution; He wants to say that the leadership wants actions to be taken, but apparently he does not know that the mobilization has weakened and that the problem of the mobilization will be solved with a popular command; How ? it is not clear

۱۱- Pursuing coverage of Qalibaf provincial trips by radio and television; What was this trip with what purpose and when and with what result?

۱۲- Haddad Adel and Sarvari’s efforts to organize the revolutionary front; They have met someone whose name does not exist, does this meeting have any meaning? Why is it mentioned and what is its message?

۱۳- Carpet weavers’ complaints to the leader of the revolution about the destructive actions of justice seekers and the government’s lack of planning

Mohammad Baqer Qalibaf complained about the behavior of some people in the meeting with the leader of the revolution and said that some people seem to have their mission to come.

destroy us They gossip and slander and harass us and no one deals with them

It means that apparently there is no problem and it is slander and rumor, it is very meaningless

۱۴- The opposition of the leader of the revolution to the issuance of indictment of muharibeh for 80 rioters

The Judiciary has prepared an indictment for 80 rioters, after the recent statements of the Leader of the Revolution in a public meeting.

From the people of Isfahan, its process has been stopped

Muharreba’s indictments have been opposed

That is, the leadership does not want anyone to be accused of fighting; So who wants? Either his power is greater than the leadership or the leadership gave the order and here he wants to exonerate the leadership

It is a 123-page bulletin that every child will laugh at reading, and it is strange why the media believed it or want people to believe it.

This is more of a statement from within the system to soften the leadership in the body of the system, which is clean and beautiful, and the arbitrary forces have made the work of the system difficult.

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)